Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

Fingerprint Cards AB: Fingerprint Cards (FPC) Delårsrapport januari till september 2015

Tredje kvartalet 2015:

* Intäkterna uppgick till 964,0 Mkr (66,2), en ökning med 1 358 % jämfört med
tredje kvartalet 2014
* Bruttomarginalen uppgick till 45 % (32 %)
* Rörelseresultatet uppgick till 346,1 Mkr (-43,9)
* Vinst per aktie ökade till 5,58 Kr (-0,76)
* Orderstocken var vid periodens utgång 1 788,0 Mkr (50,0)
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 299,8 Mkr (-40,6)

Januari till september 2015

* Intäkterna uppgick till 1 549,0 Mkr (128,6), en ökning med 1 105 % jämfört
med motsvarande period 2014
* Bruttomarginalen uppgick till 40 % (30 %)
* Rörelseresultatet uppgick till 393 Mkr (-115)
* Vinst per aktie ökade till 6,36 Kr (-2,02)
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till 370,5 Mkr (-99,5)

Framtidsutsikter

* Intäkterna för fjärde kvartalet 2015 bedöms uppgå till 1 200-1 300 Mkr,
vilket motsvarar en tillväxt mellan 1 043-1 138 % jämfört med fjärde
kvartalet 2014.
* Intäktsprognosen för 2015 preciseras därmed till 2 750-2 850 Mkr från
åtminstone 2 500 Mkr, vilket tidigare kommunicerats. Detta motsvarar en
årlig tillväxt mellan 1 075-1 118 % jämfört med helåret 2014.

VD-kommentar

Starkt avtryck i marknaden gav rekordkvartal

Jag är stolt över att rapportera ytterligare ett starkt kvartal för
Fingerprint Cards (FPC). Våra intäkter har fortsatt växa kraftigt och vi
uppvisar för andra kvartalet i rad ett positivt rörelseresultat. Intäkterna
om 964,0 Mkr motsvarar en sekventiell tillväxt om 117 procent vilket vittnar
om att marknaden växer mycket kraftigt och att vi tagit en ledande position.

Vår primära marknad, touchsensorer för smartphones, expanderar snabbt. Det
ökande antalet telefonlanseringar med FPC:s sensorer innebär fortsatt
kraftigt växande leveranser av sensorer och relaterad intäktsökning. Under
tredje kvartalet har 26 smartphones lanserats med FPC:s touchsensorer av 14
tillverkare. Till dags dato har 20 smartphonetillverkare lanserat smartphones
med touchsensorer från FPC. Under perioden har även en tabletlösning med en
touchsensor från FPC lanserats på marknaden.

Bruttomarginalen förbättrades från 36 procent i andra kvartalet till 45
procent i tredje kvartalet. Denna förbättring är hänförlig till en förändrad
produktmix. Den positiva resultatutvecklingen avspeglar sig också i vårt
kassaflöde från den löpande verksamheten, som under tredje kvartalet
motsvarade 87 procent av vårt rörelseresultat. Tredje kvartalet och perioden
fram till delårsrapporten har präglats av ett starkt orderinflöde från FPCs
modulpartners och orderstocken vid kvartalets slut var 1 788,0 Mkr.

I slutet av september lanserade Google marknadens två första smartphones med
Android 6.0, den nya utgåvan av operativsystemet Android som har inbyggt stöd
för fingeravtryckssensorer. Vår touchsensor FPC1025 har integrerats i Nexus
5X som tillverkas av LG och i Nexus 6P som tillverkas av Huawei, vilket
understryker FPC:s marknadsledande position. Introduktionen av Android 6.0
och dess inbyggda stöd för fingeravtryckssensorer väntas bidra till en
fortsatt snabbt växande penetration av fingeravtryckssensorer i smartphones.

FPC:s nya touchsensorer FPC1140/FPC1145 och FPC1022/FPC1035 finns nu
integrerade i smartphones som lanserats av globalt ledande
smartphonetillverkare. Som komplett systemleverantör består vår teknologi av
såväl sensorhårdvara som egna algoritmer, de förstnämnda genererar marknadens
bästa bildkvalitet vilket våra algoritmer drar nytta av för att kunna
tillhandahålla marknadens minsta sensorer. Denna unika kombination gör att vi
kan erbjuda marknadsledande biometriprestanda med bibehållen säkerhet och gör
våra nya sensorer mycket konkurrenskraftiga, vilket stärker vår position
inför 2016.

Under tredje kvartalet lanserade vi den nya produktserien FPC OneTouch®
FPC1200, vårt första erbjudande där FPC:s touchsensorer kan monteras under en
glas- eller keramikskiva. Detta gör det möjligt att förändra sensorns
utseende och tillåta ny industridesign. De första touchsensorerna i
FPC1200-serien är nu färdiga för massproduktion och planeras att integreras i
smartphones för lansering på marknaden under de närmaste månaderna.

Tillsammans med våra leverantörer har vi förstärkt vår leveransförmåga och
detta utgör en starkt bidragande orsak till de ökande intäkterna under andra
halvåret. Vi är väl förberedda att ytterligare stärka bolagets
leveransförmåga under 2016 med tanke på den växande efterfrågan från
marknaden för bolagets produkter.

Utanför den växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi utveckla
vårt erbjudande för smarta kort och anpassa sensorerna för de speciella krav
som ställs för integration i framtida kortlösningar. Utvecklingen går
planenligt och våra sensorer kan nu göras så tunna att de medger integration
i smarta kort. Denna marknad är ännu i sin linda, men vi bedömer att de
första kommersiella leveranserna av touchsensorer för smarta kort kan komma
att ske under 2016. Vi accelererar nu våra investeringar för att ytterligare
driva penetrationen av fingeravtryckssensorer inom smarta kort och en
konkurrensfördel är vår kunskap om hur tillverkningskostnaden för
touchsensorer i smartphones kan reduceras. Vi bedömer att vårt
teknologiledarskap inom touchsensorer för smartphones ger oss ett försprång
när denna nya marknad skapas. Vår ambition är att etablera samma ledarskap
inom detta segment som det vi har inom smartphones.

Jag ser med fortsatt tillförsikt an framtiden som förväntas kännetecknas av
successivt växande leveranser och ett stort antal ytterligare
produktlanseringar där FPCs touchsensorer ingår.

Jörgen Lantto, VD

Framtidsutsikter

Intäkterna för fjärde kvartalet 2015 bedöms uppgå till 1 200-1 300 Mkr, vilket
motsvarar en tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2014 mellan 1 043-1 138 %.
Därmed preciseras intäktsprognosen för 2015 till 2 750-2 850 Mkr från
åtminstone 2 500 Mkr, vilket tidigare kommunicerats. Skälet till detta är
det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och
bolagets starka produktportfölj.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet bedöms förbättras ytterligare jämfört
med tredje kvartalet som ett resultat av fortsatt ökande bruttovinst.

En prognos avseende intäkter 2016 kommer att meddelas under december månad.

För mer information

Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20,investrel@fingerprints.com

Internet:www.fingerprints.com/corporate/
Välkommen till Fingerprint Cards Q3 Finansiell rapport Webcast torsdag 5
november 10:00.
Deltagare går in via denna länk och registrerar sig:
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=46

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 november 2015 klockan 08.00.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

FPC Delårsrapport Q3 2015
http://hugin.info/132202/R/1964302/716950.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

HUG#1964302

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.