Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Fingerprint Cards AB: Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar förslaget om styrelsearvode

Pressmeddelande

7 april 2017

Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar förslaget om styrelsearvode
Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar det tidigare framlagda förslaget
om att höja styrelsens arvode. Valberedningens reviderade förslag är att
såväl styrelsens arvode som arvode för kommittéarbete förblir oförändrade,
vilket innebär ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor. Enligt
det tidigare framlagda förslaget uppgick det sammanlagda fasta
styrelsearvodet till 4 450 000 kronor.

"Med anledning av den vinstvarning och det indragna utdelningsförslaget som
bolaget presenterade den 21 mars har valberedningen ansett det nödvändigt att
granska det tidigare förslaget. Mot bakgrund av dessa nya uppgifter gör vi, i
samråd med styrelsen, nu bedömningen att det inte är rimligt med en höjning
av arvodet", säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

"Kallelsen med vårt förslag skickades ut parallellt med vinstvarningen och
därmed hade valberedningen ingen möjlighet att omgående revidera förslaget",
säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

Valberedningens reviderade förslag:

Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000
kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga
ledamöter 400 000 kronor per ledamot.
Arvode för kommittéarbete ska utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt
följande.

Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till
annan ledamot.
Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till
annan ledamot.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att
fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Samtliga dokument inför årsstämman finns tillgängliga på Fingerprints
webbplats:https://corporate.fingerprints.com/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2017/

Valberedningens uppdaterade förslag inklusive motiverat yttrande inför
årsstämman 2017 har publicerats på:
https://corporate.fingerprints.com/wp-content/uploads/2017/03/Valberedni...

För mer information, kontakta:

Dimitrij Titov, valberedningens ordförande
Telefon: +46 (0)70-864 06 85,dimitrij.titov@fylgia.se

Om Fingerprint Cards AB (publ)Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.
Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017, klockan 10.45.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i
någon jurisdiktion.

Pressmeddelande
http://hugin.info/132202/R/2094687/792077.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Fingerprint Cards AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.