Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Finnair: Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj Pörssitiedote 27.3.2014 klo 16.40

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei vuodelta
2013 vahvistetun taseen perusteella makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen
ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Maija-Liisa
Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen ja Gunvor
Kronman valittiin hallitukseen uudelleen. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Jaana Tuominen ja Nigel Turner. Hallituksen
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W.
Heinemannin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkio seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
32 400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille
hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen Suomessa asuville
jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa ja ulkomailla asuville jäsenille
2 400 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa
tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Nieminen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita
hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun
ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi
yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien,
ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 hallitukselle
antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5
000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista
ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön
omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi
painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien
ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.finnairgroup.com viimeistään 10.4.2014 alkaen.

Helsingissä 27.3.2014

FINNAIR OYJ
Viestintä

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/finnair/r/finnair-oyj-n-varsinaisen-yhtiokokou...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.