Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Finnair: Reviderar sina utsikter något

(SIX) Finska flygbolaget Finnair har i dagens delårsrapport
uppdaterat sina utsikter för 2013.

De osäkra ekonomiska utsikterna i Europa, försvagad
efterfrågan från konsumenterna och långsammare tillväxt i Asien
ökar osäkerheten för den framtida utvecklingen av flygtrafik.
Bränslekostnaderna väntas fortsätta ligga på en hög nivå under
2013, och efterfrågan på flygtrafik väntas växa måttligt.

Finnair uppskattar att 2013 års omsättning hamnar ungefär i
linje med 2012 på grund av trycket från den svaga yenen på de
japanska enhetsintäkterna. Enhetsintäkterna exklusive bränslet
väntas minska jämfört med 2012. Finnair väntar sig däremot att
det operativa resultatet kommer visa på en vinst under 2013.

Innan uppgav Finnair att omsättningen skulle växa under 2013.
I övrigt var prognosen densamma.

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare TIC