Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

FinnvedenBulten AB: FinnvedenBulten fokuserar helt på fästelement för fordonsindustrin och avyttrar Finnveden Metal Structures till amerikanska Shiloh

FinnvedenBulten AB (publ) har tecknat avtal med Shiloh Industries
Inc., en amerikansk leverantör till fordons- och allmänindustrin, att
avyttra division Finnveden Metal Structures (FMS). Köpeskillingen för
samtliga aktier i FMS uppgår till 372 MSEK och skall erläggas kontant
på planerad tillträdesdag 30 juni 2014. Priset motsvarar en
köpeskilling om 490 MSEK på skuldfri basis.

I samband med affärens genomförande blir Tommy Andersson, idag vd för
Bulten AB, ny vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB. Johan
Westman, idag vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB, tar plats i
Shilohs koncernledning som Europachef med fortsatt ansvar för FMS.

I februari i år aviserade FinnvedenBulten en utredning avseende en
uppdelning av koncernen med syfte att optimera divisionernas framtida
möjligheter samt tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.
Arbetet med uppdelningen har nu resulterat i en försäljning av
division FMS till det amerikanska bolaget Shiloh. Under första
kvartalet 2014 uppgick divisionens andel av FinnvedenBultens
omsättning till cirka 36 procent. Omsättningen under helåret 2013 var
1 256 MSEK.

̶ Genom försäljningen av FMS kommer FinnvedenBultens verksamhet helt
och hållet att fokuseras till den snabbväxande och internationella
fästelementsaffären. Här ser vi stora möjligheter till fortsatt stark
och sund tillväxt. Den finansiella positionen som kraftigt förstärks
genom dagens affär skapar ytterligare förutsättningar att ta tillvara
dessa möjligheter de närmaste åren, säger Roger Holtback,
styrelseordförande för FinnvedenBulten.

̶ FMS och Shiloh kompletterar varandra mycket väl. Genom affären
skapas en konkurrenskraftig industristruktur med utmärkt strategisk
passform inom stål, aluminium och magnesium. Shilohs geografiska
närvaro i USA och Mexico förstärks med en närvaro i Europa och skapar
goda förutsättningar för fortsatt expansion, säger Johan Westman, vd
och koncernchef för FinnvedenBulten.

̶ Bulten har i mycket hård konkurrens positionerat sig som en av de
tre ledande FSP-leverantörerna (Full Service Provider) i Europa och
har haft en stark utveckling de senaste åren. Genom de nya affärerna
som tecknades under 2013 med ett årligt värde om drygt 500 MSEK samt
produktionsstarten i Ryssland 2014 och utökade möjligheter i Kina
förväntar vi oss en betydande organisk tillväxt de kommande åren,
säger Tommy Andersson, vd för Bulten.

Transaktionen med planerat tillträde 30 juni 2014 är villkorad vissa
överenskommelser och kommer att medföra en koncernmässig
realisationsvinst under andra kvartalet.

I samband med affärens genomförande blir Tommy Andersson, idag vd för
Bulten AB, ny vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB. Mellan åren
1979-2000 hade Tommy Andersson huvudsakligen ledande befattningar
inom Autolivkoncernen. Sedan 2000 är han anställd i
FinnvedenBulten-koncernen och sedan 2011 har han vid sidan av
positionen som vd för Bulten AB även haft befattningen som vice VD i
FinnvedenBulten AB. Tommy Andersson har omfattande erfarenhet från
fordonsbranschen och är en nyckelperson för bolaget och har bidragit
stort till division Bultens starka tillväxt.

Avsikten är också att genomföra ett namnbyte för koncernen från
FinnvedenBulten AB till Bulten AB vilket innebär att en extra
bolagsstämma erfordras.

FinnvedenBulten kommer att hålla en telefonkonferens idag vid 15:30
CET och hälsar media, investerare och analytiker välkomna att ringa
in på: Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 20 7153 9154, USA +1
877 423 0830. Kod: 189459#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten AB
Johan Westman, VD och koncernchef FinnvedenBulten
Tommy Andersson, VD Bulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 maj 2014, kl.13:45.

Om Shiloh

Shiloh Industries har sitt huvudkontor i Valley City i Ohio och är en
ledande leverantör av lättvikts- och NVH-lösningar till bil- och
nyttofordonsmarknaden och andra industrimarknader. Shiloh producerar
lättviktsprodukter för OEM- och Tier 1-kunders behov inom
body-in-white (karosseri), avgassystem, drivlinor, strukturer och
säten. Företaget har (14) anläggningar i Nordamerika och omkring 2
000 anställda. Shiloh omsatte för räkenskapsåret 2013 cirka 700 MUSD
och är noterat på Nasdaq Global Market.

Om FinnvedenBulten

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka
erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material.
Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder
inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten
bedrivs i två divisioner - Bulten och Finnveden Metal Structures -
båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. Per 31
mars 2014 var koncernens omsättning tolv månader rullande 3 252 MSEK,
varav division Bultens omsättning uppgick till 1 967 MSEK och
division FMS omsättning uppgick till 1 293 MSEK. Koncernen genererade
under samma period ett justerat rörelseresultat om 171 MSEK varav
Bultens rörelseresultat uppgick till 126 MSEK och FMS justerade
rörelseresultat uppgick till 50 MSEK. FinnvedenBultens aktie är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finnvedenbulten-ab/r/finnvedenbulten-fokuserar...
http://mb.cision.com/Main/405/9590112/248231.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.