Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-19

FINT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2014

Fjärde kvartalet 2014

* Nettoomsättningen uppgick till:

Produktintäkter 218 (127) tkr

Konsultintäkter 0 (600) tkr

* Rörelseresultatet uppgick till -7 253 (-4 364) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 161 (-10 316) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -6 777 (-4 100) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

Januari – December 2014

* Nettoomsättningen uppgick till:

Produktintäkter 763 (370) tkr

Konsultintäkter 0 (3191) tkr

* Rörelseresultatet uppgick till -24 133 (-17 026) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 703 (-26 909) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -23 317 (-18 627) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) kr

Produktintäkter tkr 2013 och 2014

VD kommenterar:

När vi nu i februari publicerar 2014 års Bokslutskommuniké är det ganska exakt
ett år sedan jag tillträdde som ordinarie VD i FINT AB. Och om jag blickar
tillbaka så har det varit ett mycket händelserikt år på flera sätt. Vad vi
kan konstatera är att vi totalt sett i koncernen inte är nöjda med
försäljningen men att vi däremot har lyckats knyta flera bra
samarbetspartners till oss som jag berättar mer om senare i mitt VD-ord.

Ser vi till försäljningsintäkterna så går de i positiv riktning, dock från
relativt låga siffror. Vi har en procentuell ökning på ca 100% i koncernen
och antalet kunder har ökat med 124% jämfört med 2013.

Försäljningsutvecklingen (produktintäkterna) på våra respektive marknader har
ökat i Finland med 95%, i England 178% och i Tyskland med 74% jämfört med
2013.

Fulltecknad nyemission

Företrädesemissionen som genomfördes under rapportperioden blev fulltecknad,
vilket är ett tydligt tecken på att våra aktieägare, precis som vi, ser de
fantastiska möjligheter vi har med Fortnox produkter på våra marknader.
Emissionen medför att bolagets kapital har stärkts och kapitalet kommer till
stor del att öronmärkas för vår fortsatta marknadsföring och expansion i
Finland och Tyskland.

Nya samarbeten

När vi summerar fjärde kvartalet så kan vi se att vi har nått framgångar
tillsammans med flera av våra nya samarbetspartner, vilka samtliga är viktiga
aktörer på våra marknader.

Starmoney
, Tysklands största aktör inom online-banking, har ett stort antal kunder i
vår målgrupp, små – och medelstora företag. Tillsammans med Starmoney
erbjuder vi nu deras kunder en prisvärd och användarvänlig ”ekonomi-lösning”.
Förväntningarna kring detta samarbete är att öka trafiken till vår hemsida
och därmed få fler kunder som väljer Fortnox.

cloud.de
är en marknadsportal som vi nu testar, där Fortnox finns med som
programleverantör för ekonomiprogram för små- och medelstora företag.
Förväntningarna är även här att driva trafik till vår hemsida och öka
försäljningen av de olika paketeringar som erbjuds.

Våra marknader

Tyskland

Försäljningen i Tyskland har så här långt varit en besvikelse. Vi fokuserar nu
all kraft till i huvudsak tre områden, online-försäljning, försäljning via
redovisningsbyråer och så givetvis samarbetet med OX.

Stora förändringar har gjorts organisatoriskt i Tyskland under perioden.
Tyskland är nu ett renodlat försäljningskontor. Företagslednings- och
ekonomiansvar har tagits över av den svenska organisationen.

De kostnader som har tagits och de investeringar som har gjorts under 2014,
framför allt i nya hemsidor, samarbetet och integrationen med OX och inte
minst när det gäller utveckling och anpassning av – för Tyskland – viktiga
program-moduler, gör att Tyskland under 2015 kommer att ha betydligt lägre
kostnader och förbruka väsentligt mindre kapital än jämfört med 2014.

Fortsatt starkt samarbete med Open-Xchange

Samarbetet med Open-Xchange utvecklas väl och för 2015 är den gemensamma
målsättningen att inleda försäljningssamarbete med tre OX-partners under
första halvåret och med ytterligare två till tre OX-partners under andra
halvåret.

Univention, en OX-partner, blir sannolikt först ut på banan med att erbjuda
den tyska marknaden vår gemensamma paketering av OX App Suite och Fortnox.

Finland

Försäljningen i Finland ökar stadigt och vi känner oss också säkra på att
ökningstakten kommer att accelerera under 2015. Online-försäljningen fungerar
allt bättre, mycket på grund av investeringen i ny hemsida även i Finland.

Som vi nämnt tidigare har Fortnox i Finland alltmer blivit en av de etablerade
aktörerna på marknaden, vilket resulterar i ökade möjligheter till olika
samarbeten, men också deltagande i olika forum för programleverantörer.

Under 2015 kommer vi att lägga mer kraft på bearbetning på revision- och
redovisningsbyråer. Produktutvecklingen under 2014 har gjort att vi nu är
konkurrenskraftiga på byråsidan och att vi känner oss redo organisatoriskt
för att ta detta steg.

Sjöräddningssällskapet, en viktig kund som vi har nämnt i tidigare
delårsrapporter, kommer under första halvåret 2015 att koppla på samtliga ca
300 föreningar inom organisationen. Tillsammans med Sjöräddningssällskapet
kommer vi också att marknadsföra våra produkter i olika kampanjer under
våren.

Produktutveckling

Under 2014 låg en stor del av produktutvecklingen i integrationen tillsammans
medOpen-Xchange
och som vi tidigare nämnt har en första version av vår gemensamma paketering
installerats.

Vi har parallellt med Open-Xchange utvecklingen även lanserat nya funktioner
och vidareutveckling avOnline banking
. Våra marknader har kommit olika långt i utvecklingen av Online banking,
varför den programutvecklingen kommer att vara fortsatt viktig även under
2015.

För att stärka produkten ytterligare på våra marknader har vi utvecklat och
lanserat en ny modul,Purchase Order
. Med hjälp av den här modulen kan kunden enkelt skicka en inköpsorder till
sin leverantör och få kontroll över vad som är beställt och även lagerstatus.
Purchase Order är en tilläggsmodul som kostar 4.90 Euro/Pund.

Under 2015 kommer vi i Finland att lansera ytterligare en ny modul och det
ärDebt collection,
en inkassotjänst. Planen är att den nya modulen kommer att finnas tillgänglig
för kunderna under första halvåret 2015. Med Inkassotjänsten kommer vi att få
fler möjliga intäkter och till att börja med i Finland.

Ett projekt som vi lägger stor kraft på under 2015 ärOn Boarding
och som kommer att pågå under hela 2015. I stora drag innebär det att våra
produkter ska vara så attraktiva och enkla att komma igång med så att
kundernas första val alltid blir Fortnox.

Nya kunder ges alltid möjligheten att testa Fortnox produkter gratis i 30
dagar. Att alltid sträva efter att höja konverteringsgraden till betalande
kunder motiverar vår stora satsning på On Boarding-projektet.

Ett första steg är att ta fram tydliga och enkla guider för att kunden enkelt
ska komma igång med sina olika moduler. Vi spelar in utbildningsfilmer för
ett extra stöd kring de olika funktionerna och tydliggör användargränssnittet
i de vanligaste vyerna i produkterna.

Med en prisvärd och konkurrenskraftig produkt, flera nya samarbetspartners och
ett samarbetsavtal med Open-Xchange har vi goda förutsättningar för att öka
kundvolymen ordentligt 2015.

Vänliga hälsningar,

Camilla Jarnemyr

CEO FINT AB (publ)

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och
sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.