Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-20

FINT AB: Delårsrapport april – juni 2015

Andra kvartalet 2015

* Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter
avtalsperioden
* Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 295 (179) tkr
* Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 247 tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -5 701 (-6 089) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 124 (-3 984) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -5 681 (-5 482) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

Första halvåret 2015

* Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 579 (349) tkr
* Nettoomsättningen uppgick efter periodisering till 428 tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -10 251 (-11 382) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 245 (-7 043) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -10 310 (-10 775) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr

Produktintäkter tkr

VD kommenterar:

Stabil försäljningsökning och marknadssatsning

Försäljningsutvecklingen i koncernen har ännu inte fått det stora lyft vi
hoppats på. Orsaken till detta är att projektet med Open-Xchange tar längre
tid än tidigare bedömt. Under hösten och vintern kommer allt flera större
partners till Open-Xchange i Tyskland att påbörja försäljningen av Fortnox
produkter. Vi räknar då med en kraftigare försäljningsökning. Under tiden
förbättrar vi ständigt såväl vår försäljningsprocess som våra program och
försäljningen via hemsidorna och byråerna ökar stadigt.

Under andra kvartalet har vi en försäljningsökning på närmare 70 % för
marknaderna Finland, Tyskland och Storbritannien jämfört med första halvåret
2014. För andra kvartalet ser vi för Finland en försäljningsökning på 80 %, i
Tyskland 70 % och Storbritannien 25 % jämfört med andra kvartalet 2014.

En viktig satsning görs under andra halvan av 2015 för att förstärka och
vidareutveckla försäljnings- och marknadsstrategin i koncernen. Ytterligare
kompetens och resurser med lång erfarenhet inom både programvarubranschen och
online-försäljning knyts till bolaget.

Våra marknader

Tyskland

Under perioden har vi fortsatt med våra olika kanaler för införsäljning av
Fortnox program; såsom direktförsäljning och Online-marknadsföring där
annonsering görs i olika branschforum, Facebook etc. Vi ser att trafiken till
hemsidan kontinuerligt ökar och så även ”Testkunder”. Vi är övertygade om att
vår satsning på OnBoarding kommer bidra till att allt fler ”Testkunder” också
blir betalande kunder. Projektet OnBoarding innebär i stora drag att våra
produkter ska vara enkla att komma igång med, att det finns tydliga och enkla
guider samt utbildningsfilmer som ett extra stöd kring de olika funktionerna.

Open-Xchange

Fortnox får mer och mer utrymme i marknadsföringen via Open-Xchange hemsida,
blogg och nyhetsbrev och genom deras olika partners. I oktober kommer vi att
närvara vid det årliga eventet som i år är förlagt till Berlin, Open-Xchange
Summit.http://summit.open-xchange.com/

Målet är fortsatt att komma igång med försäljningen via tre-fyra Open-Xchange
partners under året. Univention är en av dem som samarbetet har kommit igång
med och den tekniska plattformen är på plats. De första kunderna via
Univention förväntas komma in under sommaren.

Finland

Efter en lyckad IT-mässa i våras där flera nya kontakter inom
redovisningsbranschen togs, påbörjas nu arbetet med att sälja in Fortnox
produkter hos revisions- och redovisningsbyråer i större utsträckning än
tidigare. Samtidigt fortsätter vi med Online-marknadsföring där annonsering
görs i olika branschforum, Youtube etc. Vi ser att trafiken till hemsidan
stadigt ökar och så även antalet ”Testkunder”. Vi är övertygade om att vår
satsning på OnBoarding kommer bidra till att allt fler ”Testkunder” också
blir betalande kunder. Projektet OnBoarding innebär i stora drag att våra
produkter ska vara enkla att komma igång med, att det finns tydliga och enkla
guider samt utbildningsfilmer som ett extra stöd kring de olika funktionerna.

DNA

Samarbetet med finska DNA utvecklas väl. DNA är en av Finlands största
teleoperatör med tjänster bland annat för telefoni, bredband, IT och
säkerhet. Från DNA´s hemsida kan man sedan en tid tillbaka läsa om samarbetet
samt ta del av erbjudande av Fortnox produkter. Inom kort kommer även
tekniskt stöd för att beställa Fortnox produkter direkt via DNA´s hemsida att
vara på plats. Förväntningarna på samarbetet är att vi, genom DNA´s
marknadsposition i Finland, ska bli än mer synliga för småföretagare och
föreningar.

Storbritannien och Polen

Både i Storbritannien och i Polen ligger vi fortsatt lågt i våra satsningar.
Dock tittar vi på ett samarbete tillsammans med Open-Xchange´s partners
vilket även ligger i Open-Xchange intresse. Vår förhoppning är att under året
delge information kring ett fördjupat samarbete kring hur Open-Xchange
samarbetet kan utnyttjas på våra marknader i Storbritannien och Polen.

Produktutveckling

Löpande under året kommer vi att fortsätta leverera förbättrad funktionalitet
till våra kunder, som gör det enklare att komma igång och underlättar att
navigera i programmen. Med projektet, som vi kallar för OnBoarding, har vi
som mål att våra kunder enklare ska hitta den funktionalitet de söker genom
att förbättra användarstödet och lyfta fram den mest använda funktionaliteten
på ett tydligare sätt.

Vi fortsätter bygga ut systemstödet för Online-banking i både Tyskland och
Finland. Online-banking blir en allt viktigare funktion på båda dessa
marknader.

Utöver ovan nämnda större utvecklingsprojekt så vidareutvecklar vi än mer stöd
för e-fakturahantering som i Finland tillämpas i allt större utsträckning. Vi
vidareutvecklar även mer stöd för export av data som är viktigt för tyska
kunder.

Periodisering av produktintäkter

Som vi nämnde i delårsrapporten för första kvartalet 2015 så tillämpar vi en
abonnemangsmodell där kunderna kan välja att betala licensavgiften månadsvis,
kvartalsvis eller årsvis. Från och med 2015 periodiserar vi produktintäkterna
över hela avtalsperioden. Tidigare intäktsförde vi dem i sin helhet vid
faktureringstillfället. Tidigare års produktintäkter har inte räknats om då
det inte ger en substantiell skillnad för jämförelser mellan åren.

Spännande höst och vinter

Med alla våra samarbetsparters är andra halvåret fullt av gemensamt planerade
aktiviteter och vi ser optimistiskt fram emot allt högre försäljningssiffror
i koncernen.

Växjö den 20 augusti 2015

FINT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)

Mobil: 0763-454114

E-post:camilla.jarnemyr@fintab.se

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och
sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.