Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

FINT AB: Delårsrapport januari - mars 2014

Första kvartalet 2014

* Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -5 292 (-2 790) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 059 (-2 444) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -5 292 (-4 260) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr

VD kommenterar:

Ett kvartal med fortsatt anpassning av våra programvaror och
samarbetsdiskussioner med stora aktörer på den tyska marknaden

Omsättning och resultat för första kvartalet har utvecklats svagare än
förväntat men ska ses i ljuset av våra stora ansträngningar att anpassa
programvaran tillsammans med våra framtida samarbetspartners på den
intressanta tyska marknaden. Efter kvartalets utgång har detta arbete bland
annat resulterat i det lanserade samarbetet med ElectronicPartner (EP), som
vi räknar med skall leda till en snabbare tillväxt. Läs mer om detta under
Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Vidare fokus på marknads- och säljaktiviteter

Satsningarna på marknads- och säljaktiviteter har i huvudsak varit fokuserade
på omfattande partnersamarbeten men även övriga aktiviteter har börjat ge
effekt hos våra partners t ex bokföringsbyråerna. Dessa stöds genom olika
marknadsaktiviteter som exempelvis radioreklam, utställning på mässor,
annonsering i branschtidningar, TV-reklam och e-post utskick. Vi fortsätter
också att bearbeta de ”test-kunder” som kommer in via hemsidorna, bland annat
genom att det ges möjlighet att använda produkterna gratis i 30 dagar.
Test-kunderna kontaktas via telefon och/eller via en chattfunktion som finns
inbyggd i programmen. De har då möjlighet att ställa frågor och guidas i
programmen.

Hemsidorna är ett mycket viktigt instrument för försäljningen. Vi vill att
våra potentiella kunder ska tycka att logiken och användarupplevelsen är god
och modern. Därför har ett projekt inletts under kvartalet och en extra
satsning görs på hemsidorna. Planen är att publicera de ”nya” hemsidorna
under sommaren.

Konkurrenter

Vi har märkt en ökad konkurrens, främst i Tyskland. Det är inget som oroar oss
då vi anser att det är positivt med fler aktörer i marknaden som erbjuder
molnbaserade tjänster. Hos användarna finns ibland en tveksamhet inför dessa
tjänster som behöver övervinnas och i just detta avseende ligger Tyskland en
bit efter Sverige.

Tyskland

De tre främsta konkurrenterna är Collmex, Fastbill och Lexoffice. Collmex är
en pionjär på den tyska marknaden och grundades 2003. Fastbill grundades 2007
och Lexoffice 2012.

Internetbaserade tjänster och användning inom B2B- området är i ett relativt
tidigt stadium jämfört med läget i de skandinaviska länderna, men marknaden
har snabb tillväxt.

I anpassningsarbetet med Fortnox saknas ett par viktiga funktioner, för vissa
typer av användare, som är relaterade specifikt till den tyska marknaden och
det jobbas hårt på att få dessa funktioner klara under hösten.

Vi har hela tiden sett positivt på marknaden och fortsätter att göra det även
om de tilltänkta stora samarbetena tar längre tid än beräknat att få på
plats. Enkelheten och produktbredden är vårt starka vapen och fokus är nu att
få våra partners att komma igång så fort det bara går.

Finland

Vi kan se att konkurrensen och marknadssituationen i Finland allt mer börjar
likna en relativt mogen marknad med god acceptans för molnlösningar. De två
främsta konkurrenterna i vårt segment är Visma Netvisor och ProCountor. Båda
har funnits etablerade på marknaden i många år, som traditionellt
installerade program, och har nu även utvecklat internetbaserade lösningar.
De erbjuder ett brett produktutbud och tjänster som lön, lagerhantering,
inköp, e-fakturering och webbtjänster hos banker. Senaste tiden har Visma
Netvisor börjat erbjuda ett paket med färre funktioner till ett lägre pris.

Dessa konkurrenter har inte så transparent prissättning som Fortnox utan
priset baseras på hur mycket produkterna används, exempelvis antalet
transaktioner per månad eller small- medium och large-paketering. Detta är
naturligtvis en stor fördel för oss då vår prissättning enbart baseras på
vilka program kunderna vill använda och hur många användare som arbetar i
programmen.

En nykomling Zervant med fokus på fakturering och tidrapportering finns bland
Fortnox topp-tre konkurrenter. Fortnox fördel är enkelheten och den breda
produktportföljen då, bland annat Zervant, än så länge har ett begränsat
utbud av applikationer.

Summerat kan vi klart konstatera att det är en fördel att vi kom in på
marknaden med en bred och helt internetbaserad produktportfölj från start.
Vårt segment i marknaden är mindre bolag eller bolag med många mindre
verksamheter som till begränsade kostnader kan sköta sin ekonomifunktion.

Storbritannien

I Storbritannien finns det i dagsläget många aktörer som säljer molnbaserade
redovisningstjänster på marknaden. De som Fortnox just nu ser som sina
största konkurrenter är Xero, KashFlow och Freeagent.

Fortnox styrka jämfört med dessa konkurrenter är det breda produktsortimentet.
Konkurrenterna väljer att integrera med andra aktörer för att på så vis bygga
ett bredare produktsortiment. Det tycker vi inte är optimalt för användaren
och indikerar att vår modell är mer i linje med kundernas krav.

Svagheten är de mobila tjänsterna som blir mer och mer populära på marknaden.

Summerat kan vi även för Storbritannien konstatera att det är en fördel att vi
kom in på marknaden med en bred helt internetbaserad produktportfölj från
start. Med ett prisvärt, attraktivt och funktionellt mindre affärssystem står
vi oss väl bland konkurrenterna som finns etablerade på marknaden.

Resultatutveckling i sammandrag

-----------------------------------------------------
|Tkr Q1 2014 Q1 2013 Helår 2013 |
|Nettoomsättning 170 1 124 3 561 |
|Rörelseresultat -5 292 -2 790 -17 025 |
|Resultat före skatt -5 292 -4 260 -18 626 |
|Periodens resultat -5 292 -4 260 -18 723 |
|Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,04 -0,05 |
-----------------------------------------------------

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fortnox GmbH har inlett samarbete med ElectronicPartner (EP) som via
återförsäljning ska marknadsföra och sälja Fortnox produkter.

EP har som elektronikhandelskedja med omkring 5000 anslutna små- och
medelstora företag dominerat den tyska fackhandeln under de senaste 75 åren.

EP-koncernen omsätter 1,504 miljarder Euro. Exempel på bolag som ingår i
koncernen är Mediamax, B2B och ComTeam. Genom samarbetet med EP Nord kommer
Fortnox kompletta produktportfölj att finnas tillgänglig hos mer än 1 400
handlare från slutet av maj 2014.

Fortnox Oy har inlett ett samarbete med Sjöräddningssällskapet i Finland. De
har valt att använda Fortnox som sitt affärssystem.

Sjöräddningssällskapet har omkring 65 medlemsorganisationer och ca 2 500
frivilliga arbetande medlemmar och cirka 18 000 medlemmar i organisationen.
De har fler än 150 båtar, som alla kommer att fakturera sina kunder i
framtiden via Fortnox. Projektet bedöms pågå under hela 2014 och målet är att
samtliga medlemsorganisationer ska ha börjat använda tjänsten i början av
2015.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framkommer i bolagets årsredovisning
för räkenskapsåret 2013.

Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport för kvartal 2 28
augusti 2014

Delårsrapport för kvartal 3 27
november 2014

Informationen är sådan som FINT AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 maj 2014.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 15 maj 2014

FINT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Tel: 0470-32 20 00

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och
sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.