Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-28

FINT AB: FINT AB (publ) - Delårsrapport april – juni 2014

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil)

Andra kvartalet 2014

* Nettoomsättningen uppgick till Produktintäkter 179 (51) tkr,
Konsultintäkter 0 (1130) tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -6 089 (-5 483) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 984 (-5 067) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -5 482 (-5 823) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) kr

Första halvåret 2014

* Nettoomsättningen uppgick till Produktintäkter 349 (137) tkr,
Konsultintäkter 0 (2166) tkr
* Rörelseresultatet uppgick till -11 382 (-8 327) tkr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 044 (-2 677) tkr
* Periodens resultat före skatt uppgick till -10 775 (-10 137) tkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) kr

VD kommenterar:

Fortsatt anpassning av programvaran och satsning på OX

Bolagets försäljning under kvartalet har varit svag. Investeringar för
anpassning och vidareutveckling har varit omfattande. Personal har fokuserat
på färdigställande av Open-Xchange version av Fortnox programvara. Följderna
här av är att försäljningen i Tyskland har försenats med mellan 4-6 månader
och att kostnaderna i koncernen har ökat med ca 2 MSEK i förhållande till
budget. Finland utvecklas i stort enligt plan.

Omsättningen i andra kvartalet för Tyskland påverkas av en prissänkning som
genomförts på grund av konkurrenssituationen. I Storbritannien har flera
kunder årsabonnemang vilket påverkar omsättningen mellan kvartalen. Antalet
kunder ökar i såväl Tyskland som i Storbritannien.

Samarbetet med Open-Xchange

Under Q1 skrev FINT ett omfattande samarbetsavtal med Open-Xchange (OX).
Avtalet innebär att Bolaget tillsammans med OX ska kunna erbjuda en
integrerad lösning av Fortnox programvara i OX App Suite i två varianter; en
så kallad Freemium- och en Premiumlösning. FINT har gjort bedömningen att
avtalet har ett betydande värde för bolaget och har därför beslutat att ägna
all kraft under Q1 och Q2 åt att färdigställa produkter på avtalad tid.
Bakgrunden är att OX är en mycket stor aktör i Tyskland med ca 10 miljoner
tyska kunder, varav ca 1 miljon är presumtiva kunder på Fortnox programvara.

OX kommer i sin tur bland annat att sälja ”suites” med licenser om 2000
st/suites till stora återförsäljare som 1&1, Web.com, Endurance, Strato med
flera på den tyska marknaden. Den 18 september 2014 är det Kick-Off för
lanseringen av de nya programversionerna via OX. Bolaget och OX har stora
förväntningar på en snabb försäljningsutveckling. Mer information om OX
hittas i faktarutan nedan och påwww.open-xchange.com.

Stor potential med OX även utanför Tyskland

Den stora satsning som Bolaget nu gör tillsammans med OX, är inte enbart
motiverad av marknadspotentialen och möjligheterna i Tyskland. Utvecklingen
och anpassningarna har gjorts på ett sådant sätt, att Bolaget relativt enkelt
kan genomföra motsvarande satsningar med OX i andra länder, bland annat i
Storbritannien och i Polen.

Finland

Finland är den marknad som har utvecklats bäst. Varumärket Fortnox börjar bli
etablerat och försäljningen har en stabil positiv utveckling, om än
fortfarande på en för låg nivå. Flera större affärer har gjorts, vilka ännu
inte syns i försäljningen, då de installeras först i slutet av året och i
början på nästa år. En ökad satsning på redovisningsbyråer planeras inför
hösten och vintern och enligt planerna bör Fortnox Oy klara sitt löpande
kapitalbehov från och med årsskiftet.

Ny spännande vidareutveckling

Flera nya moduler kommer att introduceras till hösten som en följd av
samarbetet med OX, exempelvis en modul för Inköpsorder och en ny omarbetad
Bankmodul. Dessa kommer att stärka vårt erbjudande ytterligare, då de är
starkt efterfrågade av marknaden. Nya hemsidor kommer också att lanseras
under hösten med ett helt nytt och mer modernt utseende. Trafiken till
hemsidorna är viktig och därför har vi gjort stora ansträngningar för att
uppnå detta. Vi arbetar nu med samma varumärke även grafiskt som Fortnox i
Sverige och samarbetet med Sverige har fördjupats när det gäller
marknadsföring.

Viktig höst och vinter

Att utveckla och anpassa programvaror till andra länders regelverk och
arbetssätt är tidskrävande och kostsamt och det kräver uthållighet och
tålamod. Detta hoppas vi att våra aktieägare är beredda att stötta oss med.

Men vi vet också att det är lika tufft för våra konkurrenter och att det tog
tid att bryta igenom och bli en etablerad aktör även i Sverige.

Vi är fortsatt positiva till våra marknader och är övertygade om att vi har
ett konkurrenskraftigt erbjudande och en framgångsrik partnerstrategi.

Därför ser vi hösten och vintern som en viktig period att inte bara lyckas med
Open-Xchange samarbetet, utan även med våra övriga prioriterade aktiviteter
för att få många nya kunder och byråpartners.

Växjö den 28 augusti 2014

FINT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)

Mobil: 0763-454114

E-post:camilla.jarnemyr@fintab.se

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och
sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och
medelstora företag och till redovisning- och revisionsbyråer i Finland,
Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig
molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som
helst.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.