Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

Finwire streamar Tessins delårsrapport

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Finwire streamar VD Heidi Wiks presentation av Tessins delårsrapport avseende perioden januari – september 2021.

I rapporten presenteras ett tredje kvartal som präglas bland annat av ökad omsättning och en ökning av förmedlad lånevolym.

Presentationen streamas klockan 11:30 28 oktober 2021 och går att titta på live eller i efterhand här. 

Kontakter


Thomas Ahlerup
Head of M&A, Investor Relations and Strategy
Tessin Nordic Holding AB (publ.)
+46-768966300 
ir@tessin.se

Om oss


Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,3 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på Tessin.se där bland annat finansiell information om Tessin finns på Tessin Investor Relations.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder


Fotograf: Tobias Björkgren

Bifogade filer


Finwire streamar Tessins delårsrapport

Författare MFN