Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Fleming Properties AB: Kommuniké från årsstämma den 28 april 2020 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 28 april 2020 i Fleming Properties AB fattades
följande beslut:

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 9 oktober 2019 till 31
december 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 56 962 469 EUR, ska utdelning ske med
ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om
totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra
olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid
det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per
aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde
utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1
011 500 EUR. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av
utdelning ska vara den 30 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020
och 30 december 2020.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 9
oktober 2019 - 31 december 2019.

· Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Hanna Ekdahl,
Patrik von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström, intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Hanna
Ekdahl som styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad
varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska
utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för
perioden intill nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett
auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom
dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors.
De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och
omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498
parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna
är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market
sedan den 14 oktober 2019. För mer information gällande Fleming
Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och
www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fleming-properties-ab/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/18772/3099020/1237861.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.