Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

FlexQube: FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-05-03, kl 08:00

FlexQube-Q1-2019
(https://mb.cision.com/Public/14828/2802597/bc0189f8c751d141.pdf)FÖRSTA
KVARTALET 2019

· Orderingången ökade med 20 procent till 16,8 MSEK (14,0). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
ökat med 7 procent.

· Nettoomsättningen minskade med 21 procent till 13,0 MSEK (16,4).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 28 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,3
MSEK (-1,4) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -4,5 MSEK (-1,6).

· Resultat före skatt uppgick till -4,6 MSEK (-1,6).
· Kassaflödet uppgick till -9,9 MSEK (-13,8), varav -7,3 MSEK
(-13,1) från den löpande verksamheten, -2,5 MSEK (-0,4) från
investeringsverksamheten och -0,2 MSEK (-0,2) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 50,2 MSEK (20,3) vid periodens utgång.
· Bolaget slog på nytt rekord i antalet RFQ:er ("Request for Quote -
innebärande projektinflöde från kunder) under en tremånadersperiod.
Bolaget fick ca 30 procent fler förfrågningar än det tidigare
rekordet från fjärde kvartalet 2018.

· Bolaget visade i februari för första gången "eQart®" på
materialhanteringsmässan LogiMAT i Stuttgart, Tyskland. Bolaget
deltog även på Expo Manufactura i Mexiko i början av februari.

· Bolaget beslutade att starta bolag i England. I samband därmed
rekryterades Tim Massey från Trilogiqs brittiska verksamhet där han
varit säljchef i ca 7 år.

· Bolaget tecknade ett försäljnings- och distributionsavtal med LR
Intralogistik GmbH (som är en del av Kion Group AG) som ger bolaget
exklusivitet att sälja Liftrunner-frames på den nordamerikanska
marknaden.

· Christian Thiel, bolagets CFO och en av grundarna, har beslutat
att lämna sin operativa roll som CFO och istället fokusera på de
långsiktiga och strategiska frågorna för koncernen.
Rekryteringsprocessen startade i mars 2019 och Christian kommer vara
kvar som CFO tills en ny CFO tillträtt.

· Bolaget beviljades ca 1,1 MSEK i stöd från Vinnova för att
utveckla en virtuell draganordning för logistikvagnar.

· Organisationen har förstärkts inom försäljning i Tyskland (start i
juli) och England (start i april) samt inom supply chain i USA (start
i april).

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· FlexQube deltog på ProMat i Chicago i början av april. Det är
bolagets största mässa och satsning. Bland annat visades fyra olika
eQarts upp och intresset var rekordstort, såväl för eQart® som för
befintlig produktportfölj.

· Organisationen har förstärkts inom försäljning i Mexiko och
produktutveckling i Sverige.

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2019:
https://www.flexqube.com/sites/default/files/ipo-nothering/FlexQube-Q1-2...
(https://www.flexqube.com/sites/default/files/ipo-nothering/FlexQube-Q1-2...)

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

POSITIV TREND PÅ ALLA MARKNADER

Även om omsättningen minskar jämfört med första kvartalet 2018, vilket
jag signalerade för i årsbokslutet, så är utvecklingen mycket positiv
på alla marknader för oss. Efter att under 2018 ha varit mer beroende
av enskilda större ordrar så breddar vi i årets första kvartal
kundbasen avsevärt samt levererar en starkare orderingång på ca 20%.

Vi har höga ambitioner för nuvarande och kommande år, och det är med
denna långsiktiga plan vi exekverar, vilket kortsiktigt kan innebära
vissa tillkortakommanden. Förfrågningarna ökar avsevärt under
kvartalet och sett till antal större projekt (över 0,5 MSEK) samt
totala storleken på projektportföljen när vi går in i andra
kvartalet, så kan vi konstatera att den signalerar en positiv
utveckling framöver - även om det är svårt att uppskatta när projekt
stängs. Vår utökade säljorganisation börjar etableras på riktigt och
enligt förväntan om 6-18 månaders uppstartstid för nya säljare så är
det nu vi ser att de har enskilt större och kvalitativa
projektportföljer.

Året började avvaktande hos flera av våra kunder inom bilindustrin.
Ett flertal projekt har skjutits på framtiden eller lagts ner helt.
Den underliggande osäkerheten inom bilindustrin kring tullar,
elbilar, produktionsvolymer och nya konsumentbeteenden är högst
troligt flera av orsakerna. Eftersom vi varit engagerade i dessa
projekt så har det påverkat både försäljning och orderingång i första
kvartalet negativt. Mer positivt är dock att vi fortsatt växa inom
andra segment och även hos andra kunder inom bilindustrin vilket gör
att bredden på vår kundportfölj, både i antalet kunder och branscher,
är den bästa vi har haft. Under kvartalet har ordertillväxten och
framförallt projekttillväxten (för orderingång senare under året)
varit särskilt stark inom flyg- och rymdindustrin samt e-handel,
lager och distribution.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

På alla marknader vi verkar är trenden positiv och fortsatt är USA det
land som går allra starkast. Förklaringen ligger i att vi arbetat
intensivt med denna marknad under flest antal år och det tillsammans
med en ökad rörlighet på den amerikanska arbetsmarknaden gör att våra
kunder tar med sig FlexQube-konceptet till sin nya arbetsgivare då de
byter jobb. Ringarna på vattnet sprids helt enkelt snabbare.

Ytterligare en positiv händelse under kvartalet var det avtal vi skrev
med LR Intralogistik GmbH som ger oss exklusivitet att sälja deras
Liftrunner-tåg i USA, Mexiko och Kanada. Liftrunner-produkterna ger
oss en möjlighet att vinna ordrar från vår största amerikanska
konkurrent J-tec Industries i de fall då kunderna önskar så kallade
"Mother-Daughter"-lösningar. Till Liftrunner-tågen säljer vi vagnar
från FlexQube-konceptet.

Utmärkande för hela det första halvåret är intensiteten på mässfronten
med två mässor i Mexiko, en i Tyskland och den största av dem alla,
ProMAT i USA. I år kommer vi att fortsätta investera i att vara
närvarande på flera mässor även under andra halvåret. Det blir mässor
i Birmingham (England) och Stuttgart (Tyskland) samt ytterligare en
mässa i USA. Planering för deltagande på mässor görs oftast mellan
12-18 månader i förväg för att få bra platser.

ORGANISATION

Vi har under kvartalet och i början av april förstärkt vår
organisation med ytterligare resurser inom supply chain och
försäljning. Framförallt har vi satsat på Mexiko där vi ser fortsatt
stora möjligheter som våra, nu fyra, anställda i landet ska ta sig
an. Därtill har vi startat bolag i England där vi kommer att ha både
ett säljbolag och lokal säljnärvaro. Att få utväxling på nya
marknader tar oftast längre tid än planerat men resultatet av vår
etablering i Tyskland är mycket gynnsamt, även om det är först under
de senaste månaderna som kundaktiviteten tagit fart ordentligt. I
juli startar ytterligare en säljresurs för FlexQube i Tyskland.

UTVECKLING

Under kvartalet har vi också tagit viktiga steg framåt med
utvecklingen av vår autonoma lösning, eQart® som nu fått ett
registrerat varumärke. Våra kunder visar ett stort intresse för vårt
koncept och efter att ha visat upp prototypversioner på både LogiMAT
i Tyskland i februari och på ProMAT i Chicago, USA i början av april
så är vi entusiastiska över säljstarten av produktserien under andra
halvåret i år. Redan nu har flera stora globala bolag uttryckt
intresse för att beställa. Vi har också förstärkt
produktutvecklingsorganisationen och kommer att fortsätta göra detta
under kommande kvartal. Utvecklingen inom automationslösningar för
intralogistik är explosionsartad och vi har stora möjligheter att
kombinera vårt flexibla koncept samt kunnande inom vagnsdesign med
den nya tekniska utvecklingen. Ytterligare en positiv händelse under
första kvartalet var att vi fick ca 1,1 MSEK i Vinnovapengar beviljat
kopplat till utvecklingen för eQart®.

Jag känner ett stort engagemang från alla medarbetare i vårt
företagsbyggande och det gör också att vi lockar till oss motiverade
och förstklassiga medarbetare till nya tjänster. Som liten
organisation är utmaningen att finna en balans mellan att hantera
introduktioner av nyanställda och samtidigt leverera kortsiktig
tillväxt. Vårt absoluta fokus ligger på långsiktigt aktieägarvärde!

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland
sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool,
Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon
+46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på
www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 3 maj 2019, kl 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flexqube/r/flexqubes-delarsrapport-for-forsta...
https://mb.cision.com/Main/14828/2802597/1036566.pdf
https://mb.cision.com/Public/14828/2802597/bc0189f8c751d141.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.