Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

FlexQube: Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

Pressmeddelande 2018-12-14, kl 14:30

Extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2018 i FlexQube AB
(publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen
den 28 november 2018 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans
efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 100 000 aktier.

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom
nyemissionen tillförs FlexQube 62,7 MSEK före emissionskostnader.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat
bookbuildingförfarande ("Bookbuilding") lett av Carnegie Investment
Bank AB (publ). Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställs
genom Bookbuilding är det styrelsens bedömning att teckningskursen
säkerställs marknadsmässigt.

Rätt att teckna aktierna har Carnegie Investment Bank AB (publ) för de
aktieägares räkning som lånat ut aktier i samband med Bookbuilding
eller för investerares räkning som anmält intresse i Bookbuilding.[1]

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen bland institutionella investerare och
samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett effektivt sätt och
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital
samt för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och
rörelsekapital samt delvis för marknadsintroduktionen av FlexQube
4.0-konceptet.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 17,4 procent av
antalet aktier och röster i Bolaget[2] genom att antalet aktier och
röster ökar med 1 100 000 till 7 433 333. Aktiekapitalet ökar med 110
000 kronor från cirka 633 333 kronor till cirka 743 333 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till kallelsen
som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.flexqube.com.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin
bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania,
Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. Avanza Bank, telefon +46
8 409 421 20 är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på
www.flexqube.com.

----------------------------------------------------------------------

[1] I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna har
Bolagets huvudägare, Christian Thiel (genom Feldthusen Invest AB),
Per Augustsson (genom AuguTech AB) och Anders Fogelberg (genom
Birdmountain Invest AB) lånat ut aktier till Carnegie Investment Bank
AB (publ) för leverans till investerare som anmält sig i
Bookbuilding. Aktierna kommer att återlämnas efter det att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

[2] Beräknat på antal utestående aktier före nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/flexqube/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/14828/2701093/963522.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.