Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

FLEXQUBE: ÖKADE ORDER OCH OMSÄTTNING 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flexqubes orderingång ökade till 40,6 miljoner kronor (11,2) under det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen ökade till 23,5 miljoner kronor (14,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 64,3 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till -8,0 miljoner kronor (-8,4) och rörelseresultatet före finansiella poster (ebit) uppgick till -9,2 miljoner kronor (-9,7).

Kassaflödet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-2,5), varav -6,7 miljoner (-4) från den löpande verksamheten. Likvida medel blev 14,7 miljoner kronor (10,9) vid periodens utgång.
Författare Direkt-SE