Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-07

Flitigt stämmoschema för Parans

wysiwyg_image

Den 25 oktober höll Parans Solar Lighting extra bolagsstämma, den tredje extra bolagsstämman sedan årsstämman i april.

De två tidigare extra bolagsstämmorna behandlade riktade emissioner (till L1Capital och Sweda AB). I båda fallen röstade Aktiespararna nej till emissionsförslagen, vilket var i enlighet med förbundets policy att låta befintliga aktieägare få företräde att teckna.

Den nu aktuella, huvudsakliga emissionen är med företräde och avser cirka 11,6 miljoner aktier. Därtill görs en så kallad övertilldelningsemission på 2,8 miljoner aktier. Vid full teckning tillförs Parans Solar Lighting en likviditet på 20 - 25 miljoner kronor, exklusive emissionskostnader.

Vid extrastämman i oktober var Aktiespararnas ombud kritiskt till den utbetalning på 750 000 kronor till Sweda (till vilken ägaren idag är styrelseordförande i Parans Solar Lighting) med hänvisning till kompensationsvillkor i samband med den riktade emission som beslutades vid extrastämman i juni och som då aldrig redovisades.

Aktiespararna var även kritiskt till alla de olika teckningsoptions-program som finns och som gör det onödigt rörigt. Speciellt kan invändning riktas mot den riktade del som avser huvudägaren Sweda.

Parans Solar Lighting  är idag i stort behov av likviditet då bolaget ligger i slutförhandling om en del större order men samtidigt inte erhåller förskottsbetalning. Den största affären gäller indragning av ljus i ett holländskt tunnelbygge till ett värde om ca 20 miljoner kronor.

Bolaget har bytt bank från SEB till Handelsbanken och har där en rörelsekredit på en miljon kronor.

Anders Koritz har suttit som vd i två år. I juli valdes Koritz in i styrelsen tillika med styrelseordföranden Gunnar Mårtensson, ägare till Sweda AB och som är den enskilt största aktieägaren sedan den riktade emissionen i juni.

Författare och bevakare: Britt-Marie Årenberg

FAKTA: Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solstrålar upp till 100 m ner under en byggnads tak. Bolaget vänder sig till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Författare Bolagsbevakningen