Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Flowscape Technology: Delårsrapport 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB
avger härmed rapport för perioden januari - september 2019. Belopp
anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande
period föregående år

Januari - september 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet
februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir
koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot
föregående år.

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

· Nettoomsättningen uppgick till 6 964 (6 021) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 485 (-1 172) TSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 400 (-5 782)
TSEK

· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 3 054 (-2
127) TSEK.

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004
(-0,004) SEK

· Nettoomsättningen ökade till 19 588 (13 176) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 550 (-8 901) TSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 288 (-20 440)
TSEK

· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,014
(-0,011) SEK

· Soliditeten uppgick till 75% (82% vid årskiftet)
FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI - SEPTEMBER)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Flowscape erhåller order om 1,5 MSEK hos befintlig svensk
offentlig kund varav 1,0 MSEK första året följt av 260 TSEK årligen.
Kunden har valt att utöka sin Flowscape-installation på sitt
nyrenoverade kontor.

· Flowscape ingår strategiskt utvecklingssamarbete med Vasakronan
där Flowscapes lösning skall vidareutvecklas mot Co-Workingsegmentet
samt integreras mot Vasakronans smarta byggnader. Vasakronan
finansierar projektet med 5,5 MSEK under 12 månader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Flowscape har erhållit order från ny global kund för installation
av lösning på kundens huvudkontor i Stockholm. Ordern är värd 310
TSEK över 3 år.

· En av Flowscapes internationella kunder fortsätter sin globala
utrullning till flera nya siter i Japan, Indien, USA och Singapore
samt lägger order på mjukvara för 530 TSEK.

· Ett nordamerikanskt konsultbolag fortsätter utrullning av
Flowscapes lösning till ytterligare kontor. Konsultbolaget
installerade Flowscapes lösning under sommaren, nu fortsätter
utrullningen till bolagets kontor i Las Vegas. Ordervärdet uppgår
till 350 TSEK första året och därefter 80 TSEK årligen.

· Flowscape har erhållit order från ett av Finlands största bolag.
Installation av rumsbokningslösning kommer ske på kundens huvudkontor
i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till 300 TSEK över tre år. Affären
genomförs tillsammans med Flowscapes partner Co-Ideation.

VD ord

Flowscape har under kvartalet utvecklats positivt på alla de
viktigaste finansiella nyckeltalen. Detta är första kvartalet i år då
vi är kassaflödespositiva både gällande den löpande verksamheten och
inkluderat kostnaderna för produktutveckling.

Nettoomsättningen för koncernen uppgår till 7,0 MSEK, vilket skall
jämföras med 6,1 MSEK under föregående kvartal. Ökningen beror på den
starka orderingång Flowscape hade under juni och juli. Vi ser att
orderingången nu är stark igen efter en försvagning direkt efter
sommarsemestrarna.

De operativa kostnaderna under kvartalet var 5,5 MSEK, vilket ligger i
paritet med 5,8 MSEK för föregående kvartal. Framöver kommer de
operativa kostnaderna inom produktutveckling öka något för att möta
behovet i det strategiska samarbetsprojekt Flowscape inlett med
Vasakronan.

Kassaflödet för summan av den löpande verksamheten och efter
investeringsverksamheten uppgick till +1,2 MSEK, vilket skall
jämföras med -0,5 MSEK under föregående kvartal och -1,3 MSEK första
kvartalet 2019. Kassaflödet för den löpande verksamheten innehåller
alla operativa kostnader för verksamheten exklusive aktiveringar för
produktutveckling, vilka ligger i kassaflödet för
investeringsverksamheten. Kassaflödet för finansieringsverksamheten
innehåller upptagning och amortering av lån.

Försäljningen i Sverige fortsätter på en stabil nivå och vi ser ett
ökat intresse i Norge och Finland. Under perioden fick Flowscape en
order för installation av vårt system på huvudkontoret för ett av
Finlands största bolag. Detta är Flowscapes största kund i Finland
och det ger oss en stark referenskund för fortsatt expansion på den
finska marknaden.

Samarbetet med våra globala partners fortlöper enligt plan med ett
antal kunddialoger där vi förväntar oss avslut innan årsskiftet. För
att i steg bygga upp processer och förtroende hos dessa partner
fokuserar vi nu på Storbritannien, Schweiz och Norden.

Vi har också fortsatt expandera i USA genom att det nordamerikanska
konsultbolaget, som Flowscape fick som kund i somras, nu har valt att
installera vår lösning även på deras kontor i Las Vegas. En annan av
Flowscapes internationella kunder har adderat ett kontor i USA, till
listan av ca 30 kontor som idag använder lösningen. Vi ser nu att
intresset är så stort i USA att vi påbörjat planeringen för att öppna
ett lokalt säljkontor. Med dessa installationer har vi nu goda
referenskunder för att etablera oss i USA.

Sedan senaste rapporten ser vi att ytterligare två stora kunder börjar
rulla ut Flowscapes lösning globalt. För oss är detta ett bevis på
att lösningen är skalbar, håller rätt kvalitet och att den
efterfrågas internationellt.

Under kvartalet har Flowscape ingått ett strategiskt
utvecklingssamarbete tillsammans med Sveriges största fastighetsägare
Vasakronan. Detta samarbete kommer innebära att Vasakronan
finansierar en del av Flowscapes utvecklingsverksamhet för att
anpassa vår smartakontorsprodukt till de behov som finns inom det
snabbväxande Co-Workingsegmentet samt att produkten skall kunna
kopplas direkt mot fastighetsägares smartahusplattformar. Målet är
att Flowscapes produkt i slutet av år 2020 skall ingå i det
erbjudande Vasakronan går ut med till alla sina hyresgäster och
Co-Workingmedlemmar. Eftersom Vasakronan äger ett stort antal
fastigheter i Sveriges storstadsregioner skapar detta en stor
potential för Flowscape att ytterligare stärka vår ställning på den
svenska marknaden.

Som jag skrev i tidigare VD-ord så blev Flowscape, med C-One, inbjudna
till en större upphandling för kriskommunikation i köpcentrum. I den
upphandlingen blev vi, tack vare en stark produkt, utvalda bland två
leverantörer, som gick vidare till den sista utvärderingen. I denna
vecka fick vi tyvärr beskedet att de valt den andra leverantören
eftersom Flowscape inte hade tillräckligt många referenskunder för
C-One produkten. Detta ger oss bekräftelse på att produkten är stark
och vår säljkår har nu börjat träffa Flowscapes befintliga kunder för
att presentera det nya erbjudandet, där C-One ingår som en del i
Flowscapes smartakontors-erbjudande.

Peter Reigo, Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en
toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar
interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen,
Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man
snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.
Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel
plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på
befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm
(huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/delarsrapport-1-januar...
https://mb.cision.com/Main/14268/2961321/1141204.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.