Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

FLSmidth: Delårsrapport for FLSmidth & Co. Group for 1. april - 30. juni 2019

Selskabsmeddelelse nr. 9-2019, 8. august 2019

Kraftig vækst i omsætning og indtjening

Hovedpunkter for 2. kvartal 2019

* Stærk vækst i omsætning og indtjening
- inden for både Mining og Cement
* Ordreindgangen på samme niveau
* Positive frie pengestrømme justeret for køb og salg af virksomheder
trods højere nettoarbejdskapital
* Forventningerne for helåret fastholdes ? omsætningen vil formentlig
være i den øvre ende af det udmeldte interval, mens EBITA-marginen
mest sandsynligt vil ligge i den nedre del af det udmeldte interval.

FLSmidths ordreindgang udgjorde i 2. kvartal 2019 DKK 5 mia., hvilket er på
niveau med samme periode sidste år (-2%), og omfattede en større ordre på
en cementfabrik i Marokko og en større mineordre i Australien.
Ordrebeholdningen udgjorde pr. 30. juni 2019 DKK 16,8 mia., en stigning på
16% i forhold til året før.

Omsætningen i 2. kvartal steg med 16% til DKK 5,5 mia. som følge af et højt
aktivitetsniveau samt på baggrund af de seneste kvartalers kraftige
ordreindgang og opbygning af ordrebeholdningen.

Group CEO Thomas Schulz udtaler: ?Vi har haft en stærk udvikling i andet
kvartal med vækst i omsætning og resultat skabt af både Mining og Cement.
Efter en stille start på året har vi i 2. kvartal formået at konvertere
ordrebeholdningen til omsætning. I samarbejde med kunderne fortsætter vi
med at opfylde vores vision om at skabe bæredygtige
produktivitetsforbedringer.?

Thomas Schulz fortsætter: ?Den succes vi har skabt på baggrund af såvel
service- som kapitalordrer er udtryk for den tillid, vores kunder har til,
at FLSmidth er i stand til at hjælpe dem med at øge deres produktivitet.
Denne udvikling understøttes af en øget opmærksomhed mod bæredygtige
løsninger, som går godt i spænd med vores position, vores kompetencer samt
vores historiske resultater. I vores Cement-forretning oplever vi øget
efterspørgsel efter bæredygtige løsninger, herunder alternative
brændstofsystemer, der kan erstatte fossile brændstoffer og minimere CO2
-udslippet. I Mining oplever vi øget interesse for nye teknologier som
f.eks. dry stack tailings men også et generelt behov for at reducere brugen
af vand i produktionsprocessen.?

Som led i FLSmidths digitale rejse blev overtagelsen af IMP Automation
Group endeligt gennemført i juni, og det har styrket selskabets portefølje
af automatiserede laboratorieløsninger til mineindustrien.

Resultat- og marginforbedring
EBITA steg med 28% i 2. kvartal til DKK 487 mio. EBITA-marginen steg til
8,9% fra 8,1% i andet kvartal sidste år.

Kapitalforhold
Koncernens pengestrømme fra driften udgjorde i 2. kvartal DKK 143 mio.
trods en større arbejdskapital som følge af det øgede aktivitetsniveau.
Koncernens afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 11,1% fra 10,4% i
2. kvartal 2018.

Forventninger til 2019
Ledelsen fastholder resultatforventningerne til helåret. Den stærke
udvikling inden for kundernes anlægsinvesteringer over for en god udvikling
inden for serviceydelser har ændret årets forventede
forretningssammensætning. Omsætningen vil nu formentlig være i den øvre
ende af det udmeldte interval på DKK 19-21 mia., mens EBITA-marginen mest
sandsynligt vil ligge i den nedre del af det udmeldte interval på 9-10%.

Dette får ingen konsekvens for det forventede afkast af investeret kapital.
Den fulde delårsrapport for 2. kvartal 2019 kan læses her

Kontakt

Investorer
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com

 

Medier
Sofie Karen Lindberg, tlf. +45 30 93 18 77, skl@flsmidth.com

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2019

DKK mio. 2. kvt. 2019  

2. kvt. 2018 Ændring
 (%) 1. halvår
2019  

2. halvår
2018 Ændring
 (%)
Ordreindgang (brutto) 4.954 5.056 -2% 10.594 10.074 5%
- heraf serviceordrer 2.784 2.773 0% 5.432 5.658 -4%
Ordreandel, serviceaktiviteter 56,2% 54,9%   51,3% 56,2%  
Ordrebeholdning 16.762 14.454 16% 16.762 14.454 16%
Omsætning 5.472 4.730 16% 9.888 8.965 10%
- heraf fra serviceaktiviteter 2.794 2.599 8% 5.208 5.106 2%
Omsætningsandel, serviceaktiviteter 51,1% 54,9%   52,7% 57,0%  
Bruttoresultat 1.315 1.181 11% 2.396 2.255 6%
Bruttomargin 24,0% 25,0%   24,2% 25,2%  
EBITDA før engangsomkostninger 574 440 30% 969 836 16%
EBITA 487 381 28% 799 724 10%
EBITA-margin 8,9% 8,1%   8,1% 8,1%  
EBIT 381 299 27% 599 547 10%
EBIT-margin 6,9% 6,3%   6,1% 6,1%  
Periodens resultat 223 168 33% 359 304 18%
CFFO 143 (412)   377 (69)  
Frie pengestrømme, justeret for opkøb og frasalg 63 (565)   218 (274)
 
Nettoarbejdskapital 2.519 2.003 26% 2.519 2.003 26%
Nettorentebærende gæld 2.802 2.135 31% 2.802 2.135 31%

 
Der henvises til Investor Room

www.flsmidth.com for yderligere oplysninger

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og
cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og
serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer og
omkostningsbesparelser og sikrer samtidig en reduceret miljøbelastning for
sine kunder. FLSmidth har aktiviteter over hele verden, og selskabet er med
sine 11.400 medarbejdere til stede i mere end 60 lande. FLSmidth omsatte i
2018 for DKK 18,8 mia. www.flsmidth.com

Vedhæftet fil

* Q2 2019 Interim Report

Författare Hugin Nyheter