Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

Fluicell: Fluicell beslutar om nyemission och offentliggör prospekt inför notering på Nasdaq Stockholm First North

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") har beslutat om
nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq
Stockholm First North med preliminär första handelsdag den 18 april
2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet FLUI med ISIN-kod
SE0010831321. Med anledning av förestående nyemission riktad till
allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 32,7 MSEK
före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Fluicell idag även
offentliggjort ett prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets
hemsida, http://fluicell.com/investor-relations/, och på Mangold
Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om
upptagande till handel, under förutsättning att vissa villkor är
uppfyllda.

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar
Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D
under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras.

Erbjudandet i korthet
· Erbjudandet innefattar en nyemission av 2 180 000 aktier motsvarande
32,7 MSEK före emissionskostnader.

· Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att nyemittera
ytterligare högst 327 000 aktier motsvarande högst cirka 4,9 MSEK för
det fall Erbjudandet övertecknas ("Övertilldelningsoptionen"). Det
primära syftet med Övertilldelningsoptionen är att möjliggöra för
kursstabiliserande åtgärder efter listningen.

· Teckningskursen i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen är 15 SEK
per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolagets aktievärde
om cirka 80 MSEK.

· Totalt kan 2 507 000 aktier komma att emitteras i samband med
Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, under förutsättning att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 mars
2018 till och med den 29 mars 2018.

· Teckningsåtaganden motsvarande 70 procent av Erbjudandet har lämnats
från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare.

· Bolagets befintliga aktieägare har ingått lock up-avtal om cirka 68
procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet under en period om
tolv (12) månader från första handelsdagen.

· Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om
upptagande till handel, under förutsättning att ett fåtal villkor är
uppfyllda. Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm First
North är den 18 april 2018 under kortnamnet FLUI.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Fluicell marknadsför idag två produkter, forskningsinstrumenten
Biopen® och Dynaflow® Resolve som har en internationell kundkrets av
läkemedelsbolag, institut och universitet. Biopen® och Dynaflow®
Resolve anses av Bolaget vara kostnadsbesparande och
effektivitetsökande plattformar jämfört med nuvarande produkter på
marknaden då produkterna använder mindre biologiskt material varvid
tester kan utföras på en enda cell och konsumerar ytterst lite
testsubstans jämfört med konventionella tekniker. Detta leder inte
bara till kostnadseffektiva analyser utan också till att man kan
arbeta med sällsynta celltyper samt olika testsubstanser som ofta
finns i begränsad tillgång. Båda produkterna erbjuder således
forskare väsentliga fördelar att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en detaljnivå som inte är
möjlig med andra, för Bolaget kända, produkter. Utöver dessa två
produkter har Fluicell en fungerande prototyp av en nästa generations
2D och 3D-bioprinter. Denna kallas Biopixlar™ Retina och kan printa
celler, så kallade organoider samt vävnadsliknande strukturer med en
unikt hög upplösning, i vissa fall ner på enskild cellnivå.

Bolaget ser en strategisk potential i att utveckla ytterligare en
produkt för att komplettera den redan kommersialiserade
produktportföljen då den teknik som Biopixlar™ Retina bygger på är en
naturlig förlänging av Biopen® och Dynaflow® Resolve. Biopixlar™
Retina kommer att vara ett komplement till nuvarande
teknologiplattform, vilket ger ytterligare potential för
korsförsäljning av alla produkter i portföljen. Dessutom gör
Biopixlar™ Retina att Bolaget kan rikta sig mot en ny och snabbt
växande marknad.

Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är
tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den
kommande tolvmånadersperioden, varvid 8 MSEK av emissionslikviden
kommer att användas till detta. Bolagets befintliga rörelsekapital
räcker till oktober 2018. Styrelsen beräknar att Bolaget, i det fall
den förestående nyemissionen blir fulltecknad, exklusive
Övertilldelningsoptionen, kommer att ha kapital för att bedriva
verksamheten i åtminstone 20 månader från 15 mars 2018. Fluicell har,
via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om 22 890 000
SEK, motsvarande 70 procent av emissionsvolymen.

Fluicell söker kapital genom Erbjudandet för att användas under en
20-månadersperiod enligt nedan prioriteringslista:

· Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (cirka 8 MSEK).
· Framtagning av kommersialiserbar version av Bolagets bioprinter,
Biopixlar™ Retina, vidareutvecklad från dagens prototyp (cirka 15
MSEK).

· Fortsatt uppbyggnad av en sälj-, affärsutvecklings- och
marknadsorganisation (cirka 4 MSEK).

· Anställa produktutvecklingsteam (cirka 2 MSEK).
· Skapa kommersiella partnerskap med stora läkemedelsbolag (cirka 1
MSEK).

· Inlicensiera ytterligare två en-cellsprodukter (cirka 1 MSEK).
Victoire Viannay, VD för Fluicell:

"Det är med stor glädje som jag välkomnar er till Fluicell AB.

Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers. Sedan
2015 har vi jobbat målinriktat med nuvarande kommersialiserade
produkter samt tagit fram en fungerande prototyp av nästa generations
bioprinter.

Fluicells vision är att leda motsvarigheten till den digitala
revolutionen inom experimentell medicinsk forskning. Detta gör vi
genom att erbjuda och utveckla smarta, effektiva och
kostnadsbesparande produkter för att främja utveckling av nya
läkemedel. Vi bryter ny mark i en tidigare outforskad marknadsniche,
vilken är fokuserad på encells-biologi. Man kan enkelt säga att vad
som resulterade i teknikutvecklingen mot digital fotografi med högre
upplösning och mer datakraft är precis vad vi vill åstadkomma inom
medicinsk forskning. Som en ytterligare jämförelse, den optimala
upplösningen inom biologi och medicin är en enda levande cell. Vi har
redan lanserat Biopen® och exklusivt licensierat Dynaflow® Resolve,
två pionjärprodukter som gör det möjligt att utnyttja en enda levande
biologisk cell, exempelvis en cancercell, för att bättre förstå hur
man ska kunna utveckla mer effektiva och säkrare läkemedel mot svåra
sjukdomar.

Under det senaste året har vi fokuserat på att utveckla en ny typ av
bioprinterplattform som idag finns som en fungerande tidig prototyp i
vårt utvecklingslab. Vi utgick från vår patenterade
teknologiplattform och samlade kunskap om kundbehov och marknad för
att hitta ett nytt slagkraftigt bioprinter-koncept. Resultatet är
Biopixlar™ Retina som likt våra andra produkter kan arbeta med
enstaka celler och generera extremt högupplösta cell- och
vävnadsstrukturer för experimentell medicinsk forskning och för
läkemedelsscreening. Vår produktidé är unik, vi känner inte till
någon annan printer på marknaden av den här typen och vi känner att
vi har ett teknikförsprång. Målsättningen är att marknadslansera den
första printern under 2019. Förutom utvecklingen av Biopixlar™ Retina
hoppas vi kunna licensiera ytterligare ett par produkter för att
skapa en produktportfölj omfattande fem till sju spännande produkter
år 2019.

Vi välkomnar er att ta del av resan när vi nu anskaffar kapital för
expansion av Fluicell via en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm
First North. Detta är ett naturligt nästa steg i tillväxtplanen för
Bolagets fortsatta utveckling."

Prospekt
Ett prospekt i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och
finns tillgängligt på Fluicells hemsida,
http://fluicell.com/investor-relations/, samt på Mangolds hemsida,
www.mangold.se.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod 16 mars - 29 mars 2018
Preliminärt offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 4 april 2018
Likviddag för avräkningsnotor 6 april 2018
Preliminär första dag för handel 18 april 2018

Investerarträffar med Bolaget
För anmälan till nedan träffar, vänligen maila till
hugo.billgren@mangold.se.

23 mars 2018
Investerarträff hos Mangold i Stockholm, Engelbrektsplan 2
11:30-12:30

26 mars 2018
Investerarträff i Göteborg, exakt plats meddelas senare
12:00-13:00

27 mars 2018
Investerarträff hos Mangold i Malmö, Hamngatan 4
18:00-19:00

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom;
· Anmälningssedel som finns tillgänglig på Fluicells hemsida,
http://fluicell.com/investor-relations/, samt på Mangolds hemsida
www.mangold.se.

· Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida www.mangold.se.
Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser.
Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Om Fluicell
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framförallt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj utvecklar
Bolaget en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D
under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information om Bolaget finns på
http://fluicell.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt h...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.