Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Fluicell: Fluicell offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") offentliggör härmed
delårsrapport för det första kvartalet (januari-mars) 2020.
Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på
Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

" Fluicell gick in i 2020 med en tydlig ambition att utöka
verksamheten och uppnå väsentligt ökade försäljningsintäkter. Vi är
inne i en expansiv period och vi anser fortsatt att vi kommer att nå
försäljningsmålen eftersom vi ser en markant ökad efterfrågan på våra
produkter och tjänster."

Kvartal 1 (1 januari - 31 mars) 2020 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 297 (775) KSEK
· Nettoomsättning om 1 253 (775) KSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 596
(-4 028) KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -3 744 (-4 150) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -3 674 (-4 133) KSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,55) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till
-5 378 (-4 885) KSEK

Händelser under första kvartalet 2020

· Den 8 januari meddelar Fluicell att första dag för handel av de
teckningsoptioner av serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina
aktieägare, i syfte att minska den riktade unitemissionens
utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets
långsiktiga kapitalbehov, är fastställd till den 15 januari 2020.

· Den 14 januari publicerar forskare vid Genentech en artikel i
Cells Report kopplat till användning av Dynaflow Resolve.

· Den 20 januari anordnar Fluicell öppet hus för studenter som en
del av Student Chapter Chalmers, vilka fick möjlighet att få en
förstahandsupplevelse av bioprinting med hjälp av Biopixlar® och den
handburna gamepad-kontrollen.

· Den 21 januari ansluter Klaudia Ma?gorzata Jurczak till Fluicell
för att genomföra sitt examensarbete. Ma?gorzata Jurczak är
specialiserad på regenerativ medicin och kommer att utveckla nya
applikationer inom bioprinting med Biopixlar®.

· Den 23 januari säljer Fluicell förbrukningsvaror och
BioPen®-mjukvarusupport till universitet i Oslo.

· Den 3 februari meddelar Fluicell att Bolaget utvecklat sin
webbplats för Investor Relations.

· Mellan den 15-19 februari deltar Fluicell på Biophysical
Society-konferensen i San Diego där CSO Tatsiana Lobovkina
presenterar tillvägagångssätt avseende mikrofluidik för bioavtryck av
in vitro-vävnadsmodeller.

· Den 17 februari säljer Fluicell så kallade Laser heating tips (för
temperaturkontroll av BioPen-enheten) till Karolinska institutet i
Stockholm.

· Den 18 februari undertecknar Fluicell ett avtal med Oblique
Therapeutics AB angående uthyrning av ett Dynaflow® Resolve-system
samt tjänster som Fluicell erbjuder, under en period om fyra månader.

· Den 27 februari säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till
BioPen® till Children Hospital of Philadelphia i USA.

· Den 3 mars erhåller Fluicell en köporder på Biopixlar® från
University of Canterbury i Nya Zeeland.

· Den 4 mars deltar Fluicell på Life Science-dagen i Göteborg.
· Den 11 mars meddelar Fluicell att man mottagit en köporder
avseende BioPen® PRIME System från Hoffman La Roche.

· Den 13 mars säljer Fluicell BioPen tips till NPI Electronics i
Tyskland.

· Den 16 mars erhåller Fluicell en köporder på ett Dynaflow®
Resolve-chip från NMI Technologietransfer GmbH i Tyskland.

· Den 31 mars meddelar Fluicell att man byter Certified Adviser till
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG"). SKMG tillträder som
Certified Adviser den 3 juni 2020.

· Den 31 mars erhåller Fluicell en köporder från Orion Corporation i
Finland avseende ett Dynaflow® Resolve-system.

Händelser efter periodens utgång

· Den 8 april avger Fluicell en nulägesrapport där Bolaget meddelar
att verksamheten, trots den turbulenta situation som råder runtom i
världen till följd av coronaviruset, fortlöper enligt tidigare
kommunicerade hållpunkter och målsättningar. Bolaget kommunicerar att
inledningen av 2020 varit en stark period med fortsatt försäljning
över hela produktportföljen.

· Den 13 april kallar Fluicell till årsstämma, som planeras äga rum
torsdagen den 14 maj kl.13.30 i Biotech Husets konferenslokaler,
Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

· Den 21 april lanserar Fluicell en ny film om Bolagets verksamhet.
· Den 24 april offentliggörs Fluicells årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

· Den 28 april meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ett CRO
uppdrag av Oblique Therapeutics AB. Uppdraget innebär ett steg i
riktning mot att bredda Bolagets affärsverksamhet utöver direkt
försäljning av produkter och tillhörande komponenter.

· Den 5 maj meddelar Fluicell förnyelse av ett Dynaflow® Resolve
Gold-avtal med Gedeon Richter.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller tryck här
(https://fluicell.com/wp-content/uploads/2020/05/Fluicell-Delarsrapport-Q...)

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 (http://tel:+46 762 08 33 54)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell
utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och
3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.
Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550
alternativt via ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fluicell/r/fluicell-offentliggor-delarsrappor...
https://mb.cision.com/Main/15966/3106889/1244082.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.