Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

FM Mattsson Mora Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (274,8), en ökning med
1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017.

· Rörelseresultatet ökade till 15,8 Mkr (13,1), motsvarande en
rörelsemarginal om 5,7 procent (4,8).

· Resultat per aktie var 0,89 kr (0,71).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 42,9 Mkr (35,4).
Januari-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 138,1 Mkr (1 125,9) en ökning med
1,1 procent jämfört med 2017.

· Rörelseresultatet uppgick till 81,3 Mkr (93,2) och motsvarade en
rörelsemarginal om 7,1 procent (8,3). Året belastades med kostnader
av engångskaraktär om 7,8 Mkr (3,9).

· Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 89,1 Mkr
(97,1).

· Resultat per aktie var 4,62 kr (5,53).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 105,3 Mkr (71,6).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3.00 kr (3,00) per aktie.
Väsentliga händelser efter kvartalet

· Mikael Östbring lämnade sin tjänst som marknads- och
försäljningschef Norden i januari.

· Ole Sander, marknads- och försäljningschef International samt vd
FMMMG Danmark, meddelade i januari att han har för avsikt att lämna
sin tjänst senast den 30 april 2019.

Vd kommenterar

Vi växer från Mora till Sydpolen

Året avslutades i en fortsatt positiv trend vi sett sedan andra
kvartalet, och vi levererar ett starkt fjärde kvartal
resultatmässigt. Försäljningsutvecklingen var stabil, hjälpt av
gynnsam valutavind, och vi är nöjda över att åtgärdsprogrammet, som
implementerades under våren, börjar ge effekt och bidra till ett
resultatlyft. För det fjärde kvartalet rapporterar vi ett
rörelseresultat om cirka 16 Mkr jämfört med 13 Mkr föregående år.

Med tanke på de förändringar vi gjort i organisationen under året, med
tuffa beslut som påverkat det dagliga arbetet, är det mycket
glädjande att vi har en så väl fungerande verksamhet och rapporterar
ett starkt resultat, bra kassaflöde och starkare finansiell
ställning. Jag vill tacka alla medarbetare för deras målmedvetna
arbete. Vi har parallellt med de omstruktureringar som genomförts
arbetat fram en ny värdegrund för koncernen, som blir ett viktigt
avstamp för 2019 och tydlig ledstjärna framåt.

Den generella tonen om marknadsläget bland våra kunder är fortsatt
positiv över lag, även om vi noterar att prognoserna för nybyggnation
viker ned. Vi upplever en fortsatt god efterfrågan i ROT-segmentet, i
vilket FM Mattsson Mora Group har sin huvudsakliga försäljning. Vi
känner oss trygga i vår position som teknikledande
kvalitetsleverantör, men marknaden utvecklas hela tiden och vi måste
följa med. Vår vision är att vara kundens första val i badrum och
kök. När konsumtionsmönstren ändras behöver vi bli mer marknads- och
kunddrivna för att nå visionen.

Som teknikledare i branschen ska vi fortsätta utveckla uppkopplade och
miljösmarta produkter som skapar värde för våra kunder. Vi kommer att
öka närvaron hos både installatör och konsument för att bli en än mer
naturlig "top-of-mind" vid val av blandare, oavsett vem som är
beställaren. Därför ställer vi återigen ut på den stora
inredningsmässan Stockholm Furniture Fair i februari.

De produkter vi lanserat under året, bland annat Damixa Silhouet, har
fått både god respons och uppmärksamhet. Nyfikenheten kring
uppkopplade blandare ökar och vi utvärderar löpande olika
utvecklingsspår inom detta område. Inom Damixa har vi utvecklat en
app för installatörer som gör det enklare att få information om
produkter och installationer. I februari tilldelades vår utedusch
"Mora Armatur by Inredningsrör" Elle Decorations Swedish Design Award
för Årets badrumsprodukt.

Kvartalet präglades av vardagsslit på inslagen väg med att flytta fram
våra positioner, vidareutveckla organisationen och stärka våra
varumärken. Även om vi är nöjda med många av de steg vi tagit ser vi
fortsatt potential i att förbättra både den interna effektiviteten
och våra arbetssätt tillsammans med kunderna. De investeringar och
åtgärder vi vidtagit under året leder till en bättre
kostnadsstruktur, vilket ger oss ett starkare utgångsläge inför
framtiden.

Under inledningen av 2019 sker förändringar i koncernledningen, vilket
kortsiktigt kan påverka organisationen. Vår ambition är att nya
ledningspersoner ska bidra med kunskap, kraft och tydligt kundfokus.
Framåt kommer vi fokusera än mer på det digitala spåret - själva och
i samarbeten - mer uppkopplat, beröringsfritt och andra smarta
hållbara lösningar.

Avslutningsvis kan jag berätta att våra FM Mattsson-blandare blivit
installerade på en marknad med extremt tuffa krav och i hård
konkurrens. FM Mattsson valdes som leverantör till British Antarctic
Surveys anläggning på Sydpolen. Avgörande vid valet var
tillförlitlighet, hög kvalitet och enkel installation. En order vi är
lite extra stolta över.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46
(0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 21 februari
2019 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/2388/2745710/994956.pdf
https://mb.cision.com/Public/2388/2745710/a4744e78aedd8cfa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.