Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

FM Mattsson Mora Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 344,1 Mkr (279,1), en ökning med
23,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

· Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (15,8) motsvarande en
rörelsemarginal om 4,1 procent (5,7). Perioden belastades med
kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (0,0) avseende i huvudsak
nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.

· Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 73,0 Mkr till
nettoomsättningen samt 6,1 Mkr till rörelseresultatet efter
avskrivning avseende kundrelationer.

· Resultat per aktie var 0,68 kr (0,89).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 54,3 Mkr (42,9).
Januari-december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 313,5 Mkr (1 138,1), en ökning
med 15,4 procent jämfört med samma period 2018.

· Rörelseresultatet ökade till 117,2 Mkr (81,3). Rörelseresultatet
motsvarade en rörelsemarginal om 8,9 procent (7,1). Perioden
belastades med kostnader av engångskaraktär om 13,0 Mkr (7,8).

· Hotbath bidrog med 185,2 Mkr till nettoomsättningen samt 25,6 Mkr
till rörelseresultatet efter avskrivning avseende immateriella
tillgångar.

· Resultat per aktie var 6,33 kr (4,62).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,0 Mkr (105,3).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr (3,00).
Väsentliga händelser under kvartalet

· I december har FM Mattsson Mora Group Danmark ApS aviserat att
bolaget flyttar till en ny lokal i Odense i slutet av 2020 och att
monteringsverksamheten ska upphöra.

Vd kommenterar

En stabil avslutning och fortsatta internationella framsteg

Vi avslutar 2019 och det fjärde kvartalet med en fortsatt tillväxt där
omsättningen ökade med 23 procent jämfört fjärde kvartalet 2018 och
uppgick därmed till drygt 344 Mkr. Glädjande är att vi har ett mycket
starkt kassaflöde och lönsamheten fortsätter utvecklas på en god
nivå. Detta mot bakgrund av att vi belastar det fjärde kvartalet med
engångskostnader för att omstrukturera Damixa med målet att skapa
ytterligare möjligheter för ett än mer design- och kundorienterat
varumärke.

Vi är fortsatt mycket nöjda med att vår internationella försäljning
fortsätter utvecklas positivt, både förvärvet av Hotbath och vår
sedan tidigare befintliga affär. I båda affärerna ser vi en fortsatt
god försäljningstillväxt och marginal. Vi har under en längre tid
arbetat aktivt med att förbättra intjäningen, vilket vi ser allt mer
positiva resultat från. Under det fjärde kvartalet var dock
försäljningen i Norden svagare jämfört med motsvarande kvartal 2018,
som ett resultat av en mer avvaktande byggmarknad i framför allt
Sverige och Norge. Trots den lägre försäljningen i Norden har vi dock
lyckats upprätthålla en relativt god lönsamhet, som följd av interna
förbättringar.

Under det fjärde kvartalet beslutade vi och påbörjade arbetet med att
renodla huvudverksamheten för Damixa. Monteringsverksamheten i Odense
kommer att upphöra under 2020 och en flytt kommer att ske till nya
lokaler. Förändringen av verksamheten belastar kvartalet med
engångskostnader om ca 8 Mkr. I dagsläget bedömer vi att ytterligare
kostnader om ca 4,5 Mkr avseende förändringar av Damixa kommer att
belasta 2020. Beslutet är i linje med vår strategi att förstärka och
vidareutveckla våra varumärken och sortiment där vi för varumärket
Damixa skapar en än mer designinriktad och flexibel organisation med
tydliga danska influenser.

Innan årsskiftet påbörjade vi utrullning av nya butiksdisplayer för
att skapa ökad synlighet i butik, lanserade Damixa Bell Pro, samt
kompletterade med ytterligare produktvarianter för inbyggda
produkter. Lanseringar som ska göra oss mer heltäckande som
leverantör och samarbetspartner. För 2020 fortsätter vi på den
inslagna vägen med ökat fokus på att utveckla våra marknadspositioner
både i den nordiska hemmamarknaden och internationellt. Ett flertal
produktlanseringar är planerade för året där vi fortsätter att
erbjuda hållbara produkter och tjänster med ett än mer tydligt
designinnehåll. Ett lysande exempel på detta är den fina respons som
Mora Armatur MMIX Tronic i svart har fått. En produkt som kombinerar
attraktiv design med tydliga vatten- och energibesparingar och mitt i
prick på vad vi vill erbjuda våra kunder och samarbetspartners.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46
(0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 februari
2020 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens
vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök.
Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och
hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet
av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/2388/3039465/1196933.pdf
https://mb.cision.com/Public/2388/3039465/ac877dd7484ed05d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.