Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

FM Mattsson Mora Group AB: Delårsrapport april - juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 302,7 Mkr (303,4), en minskning med
0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2016.

· Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Mkr (23,6), vilket motsvarade
en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,8). Kvartalet belastades med
kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3).

· Resultat per aktie var 1,48 kr (1,61).
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 25,4 Mkr (21,2).
JANUARI-JUNI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 594,2 Mkr (602,0), en minskning med
1,3 procent jämfört med samma period 2016.

· Rörelseresultatet uppgick till 58,2 Mkr (61,7), motsvarande en
rörelsemarginal om 9,8 procent (10,3). Perioden belastades med
kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (1,4).

· Resultat per aktie var 3,55 kr (4,07).
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8,7 Mkr (13,0)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Den 10 april noterades bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm och i
samband med noteringen genomfördes en nyemission om 2 000 000
B-aktier motsvarande 136 miljoner kronor.

· I juli anställdes Mikael Östbring som marknads- och
försäljningschef Norden. Han tillträder senast den 2 oktober och
kommer att ingå i koncernledningen.

· Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, meddelade i
augusti att hon har för avsikt att lämna sin tjänst senast den 22
februari 2018.

VD kommenterar

Fortsatt stabilt
FM Mattsson Mora Group rapporterar ett stabilt andra kvartal med
förbättrad rörelsemarginal. Nettoomsättningen på 302,7 Mkr var i nivå
med föregående år, med viss hjälp av positiva valutakursförändringar.
Samtidigt hade vi, som jag tidigare indikerat, starka jämförelsetal
att möta under inledningen av 2017. Rörelseresultatet i det andra
kvartalet uppgick till 26,2 Mkr vilket motsvarade en rörelsemarginal
på 8,7 procent för kvartalet respektive 58,2 Mkr och 9,8 procent för
det första halvåret.

Den sammantagna utvecklingen i Norden är stabil, där Sverige och
Finland visade mest positiv trend. Vi har en fortsatt stark
marknadsposition i Sverige, och vi ska vässa oss ytterligare för att
möta en ökande konkurrens. Vårt fokus är alltjämt att stärka FM
Mattsson Mora Group som nischspelare på utvalda marknader, och vår
uppgift är att säkerställa att vi har en organisation som kan göra
det möjligt.

Under sommaren meddelade vi att vi anställt en ny försäljnings- och
marknadschef för Norden. En viktig uppgift blir att utveckla
organisationen och vårt sätt att arbeta för att forma rätt erbjudande
till rätt kund, och vara lyhörd för de förändringar som sker i våra
olika kundsegment.

Koncernens kvalitetsarbete fortsätter ge resultat. Produktionen i
koncernen löper på i jämn takt, med högre produktivitet och lägre
kassationskostnader, vilket resulterat i en stärkt bruttomarginal. Vi
har under året inlett ett utvecklingsarbete för att forma en mer
ambitiös hållbarhetsstrategi, och ser överhuvudtaget resursfrågor som
rör energi- och vattenförbrukning som självklara drivkrafter för vår
verksamhet. För oss på FM Mattsson Mora Group är kvalitet viktigt,
och vi menar att det lönar sig att ha egen produktion i Norden.

Under kvartalet lanserade vi ett antal intressanta nyheter på
marknaden inom alla våra tre varumärken. Ettgreppsblandare inom Mora
Cera och Damixa Pine Plus - ett duschset som är en välkommen
komplettering i serien Pine med en utmärkande design. I maj
lanserades dessutom FM Mattsson 9000E köksblandare. Samarbetet med
Thomas Sandell, i form av produktlinjen Mora One, hade ett fortsatt
bra mottagande på marknaden. Vi tog också en aktiv del i Vasaloppets
Sommarveckan i augusti, då Team Mora One arrangerade - och genomförde
- en vandring av hela Vasaloppssträckan.

Det andra kvartalet var ju också historiskt i den bemärkelsen att FM
Mattsson Mora Group noterades på Nasdaq Stockholm den 10 april. Vi är
stolta över det steget och värnar om att skapa aktieägarvärde över
lång tid.

En föränderlig omvärld och ökade krav motiverar oss till att fortsätta
driva och leverera ett framgångsrikt tillväxtarbete. FM Mattsson Mora
Group ska stärka sin ställning på hemmamarknaden i Norden och bli en
attraktiv nischaktör internationellt. Avseende marknaden ser vi,
överlag, en fortsatt god efterfrågesituation generellt i Norden och
internationellt.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, vd och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46
(0)250-596225.

Patrik Linzenbold, IR-direktör. Telefon +46 708 252630.
Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group
aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är
koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och
har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/delarsrapport-apri...
http://mb.cision.com/Main/2388/2332277/713177.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.