Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

FM Mattsson Mora Group AB: Delårsrapport januari-juni 2018

ANDRA KVARTALET 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 313,6 Mkr (302,7), en ökning med
3,6 procent jämfört med andra kvartalet 2017.

· Rörelseresultatet minskade till 22,0 Mkr (26,2), motsvarande en
rörelsemarginal om 7,0 procent (8,7). Kvartalet belastades med
kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (0).

· Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 26,3 Mkr
(26,2).

· Resultat per aktie var 1,26 kr (1,48).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 18,1 Mkr (25,4).
JANUARI-JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 593,6 Mkr (594,2), en minskning med
0,1 procent jämfört med första halvåret 2017.

· Rörelseresultatet minskade till 38,8 Mkr (58,2). Rörelseresultatet
motsvarade en rörelsemarginal om 6,5 procent (9,8). Perioden
belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,3 Mkr (3,9).

· Resultat per aktie var 2,24 kr (3,55).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 17,9 Mkr (8,7).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Koncernen har initierat ett effektiviseringsprogram och reducerat
antalet tjänster med 32 personer. Detta väntas motsvara en årlig
besparing av cirka 20 Mkr fullt ut från och med 2019.

· Årsstämman ägde rum den 15 maj i Mora, varvid aktieägarna fattade
alla beslut i enlighet med respektive förslag från styrelsen och
valberedningen.

Vd kommenterar

Omställning initierad och genomförd

Tillväxt
När vi stänger det första halvåret är vi nästan tillbaka på föregående
års omsättningsnivåer, efter ett andra kvartal som visar organisk
tillväxt. Vi är inte nöjda, då vi är en bit från våra uppställda mål,
men vi rör oss i rätt riktning. Samtidigt är jag stolt över att vi
kunnat hålla en god försäljningstakt samtidigt som vi genomfört ett
större omställningsarbete som vårens effektiviseringsprogram innebar.
Vi konstaterar att det var en relativt jämn försäljningsutveckling
både i och utanför Norden, och jag hyser svaga förhoppningar om att
det kan röra sig något mer i positiv riktning på den internationella
marknaden.

Resultat
Resultatmässigt för andra kvartalet ligger vi i nivå med föregående
år, rensat för engångsposter. Det första kvartalet belastades av en
del produktionsstörningar, men som organisationen har hanterat bra
och styrt tillbaka till en god utveckling genom ett väl genomfört
internt arbete. Det är en viktig signal när vi blickar framåt.

Produktlanseringar
På produktsidan får vi många positiva reaktioner på de många
lanseringar vi genomförde under våren - både internt, bland kunder
och samarbetspartner. Uppkopplade blandare möts av ett stort intresse
och vi har visat flera mer konsumentinriktade produkter, exempelvis
inom varumärket Mora Armatur. Lanseringen av uteduschen "Mora Armatur
by Inredningsrör" skedde online, direkt via egna kanaler, och hade en
ovanligt bra tajming denna varma sommar.

Effektivisering
Som jag nämnde inledningsvis har vi haft ett stort fokus på det
effektiviseringsprogram som presenterades under våren. Det har tagit
mycket tid och kraft att genomföra och syftar till att skapa en
effektivare organisation och minska kostnader med cirka 20 mkr på
årsbasis. Vi har reducerat 32 tjänster och fortsätter titta på hur vi
kan både optimera och utveckla organisationen framåt.
Omställningsarbetet har varit det mest påtagliga under kvartalet. Det
har löpt relativt smidigt och vi känner oss rätt rustade framåt.

Marknad
Vi får överlag fortsatt positiva signaler från våra kunder om
marknadsläget generellt. Min bedömning är att marknaden är god i de
flesta länder där FM Mattsson Mora Group idag är verksamt. Vissa gråa
moln tornar upp sig i den allmänna debatten över svensk
bostadsmarknad - och därmed byggmarknaden - men det är inget vi ännu
direkt känner av. Vi lever i en värld av tuff konkurrens, inte minst
på vår hemmamarknad där konkurrensen är fortsatt hård. Vår
övertygelse är att en kvalitetsinriktad affärsverksamhet som vår
kommer att stå stark oavsett konjunktur.

Hållbarhet
Jag vill avsluta med en kommentar om den gångna, härliga och varma
sommaren 2018. En sommar som för många också handlat om torka,
bränder och vattenbrist. FM Mattsson Mora Group spelar en viktig roll
för att utveckla ett hållbart och energieffektivt sortiment. Vi har
jobbat länge för att säkerställa att våra produkter kan skapa tydliga
kundnyttor, bland annat att minska vattenförbrukningen, vilket vi
dagligen ser konkreta exempel på från våra kunder!

Det ansvaret kommer vi fortsätta att ta.
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, vd och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46
(0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2018 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt
produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade
varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är
koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och
har över 500 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/2388/2598715/895818.pdf
http://mb.cision.com/Public/2388/2598715/99a6a862a1f07628.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.