Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

FM MATTSSON: ORG TILLVÄXT 6,5% 3 KV, EBITA-MARGINAL 17%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar en nettoomsättning uppgående till 416 miljoner kronor (355), för det tredje kvartalet 2021, en ökning med 16,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för tredje kvartalet.

Ebita uppgick till 70,8 miljoner kronor (48,5) motsvarande en ebita-marginal om 17,0 procent (13,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,8 miljoner kronor avseende dataintrång hos Aqualla Brassware Limited.

Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware bidrog med 39,0 miljoner kronor till nettoomsättningen samt 6,7 miljoner till ebita.

Resultat per aktie uppgick till 3:45 kronor (2:45).

Kassaflöde efter investeringar blev 89,5 miljoner kronor (74,6).
Författare Direkt-SE