Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Fodelia Oyj: FODELIA OYJ -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. -30.9.2021 (tilintarkastamaton)

Fodelia Oyj yhtiötiedote 2.11.2021 klo 8.00

KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-SYYSKUUSSA 50 PROSENTTIA, KANNATTAVUUDESSA POSITIIVINEN KÄÄNNE

LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä.

Tammi-syyskuun 2021 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 49,8 % ja oli 25 011 tuhatta euroa (1-9/2020: 16 700 tuhatta euroa)
  • Katsauskauden käyttökate kasvoi 43,3 % ja oli 1 708 tuhatta euroa (1 192) ja 6,8 % liikevaihdosta (7,1)
  • Katsauskauden liikevoitto kasvoi 61,9 % ja oli 848 tuhatta euroa (524) ja 3,4 % liikevaihdosta (3,1)

Heinä-syyskuun 2021 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 44,6 % ja oli 8 875 tuhatta euroa (6 139)
  • Katsauskauden käyttökate kasvoi 97,4 % ja oli 926 tuhatta euroa (469) ja 10,4 % liikevaihdosta (7,6)
  • Katsauskauden liikevoitto kasvoi 218,4 % ja oli 767 tuhatta euroa (241) ja 8,6 % liikevaihdosta (3,9)

Ohjeistus vuodelle 2021

Yhtiön johto säilyttää aikaisemmin julkaistun ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 30-35 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin olevan noin 5-8 %.

Avainluvut

Konserni 7-9/21 7-9/2 Muutos 1-9/21 1-9/20 Muutos-% 1-12/20
0 -%
Liikevaihto, tuhatta 8 875 6 139 44,6 25 16 49,8 22 963
euroa 011 700
Käyttökate, tuhatta 926 469 97,4 1 708      43,3 1 695
euroa 1 192
    % liikevaihdosta 10,4 7,6 6,8 7,1 7,4
Liikevoitto, tuhatta 767 241 218,4 848 524 61,9 839
euroa
    % liikevaihdosta 8,6 3,9 3,4 3,1 3,7
Katsauskauden tulos, 526 132 298,9 478 317 51,1 623
tuhatta euroa
    % liikevaihdosta 5,9 2,1 1,9 1,9 2,7
Osakekohtainen tulos, 0,07 0,02 0,06 0,04 0,09
euroa
Omavaraisuusaste % 37,2 41,1 37,2 41,1 42,1
Nettovelkaantumisaste 104,3 49,7 104,3 49,7 72,3
%
Oman pääoman tuotto % 21,7 7,9 6,6 6,4 7,1
Sijoitetun pääoman 14,7 7,3 5,4 5,3 5,0
tuotto %
Taseen loppusumma, 26 16 61,6 26 16 61,6 20 886
tuhatta euroa 090 148 090 148
Henkilöstön lukumäärä 128 76 68,4 122 78 56,4 89
keskimäärin

 

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:

Fodelian liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella kvartaalilla vahvana: kasvua vertailukaudesta oli noin 45 prosenttia. Konsernin kannattavuudessa tapahtui kvartaalin aikana selkeä käänne parempaan. Maaliskuusta 2020 saakka konsernin ydinliiketoimintaa kurittaneen koronapandemian vaikutukset ovat vihdoin väistymässä, ja yhtiössä ollaan palaamassa takaisin strategian mukaiselle kannattavan kasvun polulle. Konsernin käyttökate kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin hyvän tuloskehityksen mahdollisti Foodservice-liiketoiminnan positiivinen kehitys, mihin vaikuttivat markkinan piristymisen lisäksi muun muassa uudet hoivasektorin asiakkuudet. Kysynnän yllättävänkin nopea kasvu aiheutti kolmannella kvartaalilla tilapäisiä toimitushaasteita osuessaan hetkeen, jolloin Feelian tehdasinvestointiprojekti oli vielä osittain kesken. Tuotantoprosessia on syksyn aikana tehostettu, ja tuotanto on nyt saatu kysyntää vastaavalle tasolle. Investointiprojektia viimeistellään parhaillaan tuotantorobotiikan osalta. Vahva kysyntä ja mielestämme oikeaan ajankohtaan osunut tehdaslaajennus, prosessien kehittäminen ja automaatiotason nosto tuovat hyvän pohjan Foodservice-liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle myös loppuvuonna ja ensi vuoden aikana.

Vähittäiskauppa-asiakkuuksissa kehitys on ollut tasaisempaa, ja muutos edellyttää pitkäjänteistä työtä. Positiivista kehitystä on jo tapahtunut, mistä esimerkkinä mainittakoon Real Snacksin omien brändien osuuden kasvu. Vähittäiskauppaliiketoimintojen tukemiseksi olemme organisoineet konsernin myyntitoimintoja uudelleen ja palkanneet konserniin päivittäistavarakaupan myyntijohtajaksi kokeneen osaajan Lotta Sillantakan, joka vastaa 29.9.2021 alkaen Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n ja Pita Factory Oy:n myyntitoiminnoista.

Yhteisyrityksemme Fodbar Oy:n liiketoiminta on vielä melko pientä, mutta näemme yhtiöllä olevan hienot liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Ensimmäiset kokonaisulkoistusasiakkuudet ovat käynnistyneet tämän vuoden aikana. Yhtiön johtoon on nimitetty 1.2.2022 alkaen Nina Rokkila, jonka erittäin vahva kokemus toimialalta vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia saada merkittävä jalansija markkinassa.

Jatkamme konsernina uudistetun strategiamme määrätietoista toteuttamista kasvattaaksemme suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita. Tavoitteenamme on olla halutuin ja menestynein elintarvikealan uudistaja. Kolmannella kvartaalilla toteutunut positiivinen käänne konsernin tuloskehityksessä tuo uskoa myös pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2021 ennusteen säilytämme ennallaan. Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana myös loppuvuonna. Raaka-aineiden ja materiaalien voimakas hinnannousu tuo sitä vastoin kustannuspaineita. Foodservice-markkinan elpyminen ja kannattavuutta parantavat toimenpiteet tukevat kuitenkin positiivista kehitystä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 25 011 tuhatta euroa (16 700). Kasvua vertailukaudesta oli noin 50 % eli 8 311 tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvusta 5 059 tuhatta euroa tuli Perniön Lihan ja Pita Factoryn yrityshankintojen kautta ja 3 253 tuhatta euroa orgaanisena kasvuna. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Feelia Ruokakaupassa (FodNet Oy) sekä Feelia Foodservice -liiketoiminnassa, etenkin katsauskauden loppupuolella.

Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 45 % ja oli 8 875 tuhatta euroa (6 139). Liikevaihdon kasvusta 1 617 tuhatta euroa tuli Perniön Lihan ja Pita Factoryn yrityshankintojen kautta ja 1 119 tuhatta euroa orgaanisena kasvuna. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Feelia Ruokakaupassa (FodNet Oy) sekä Feelia Foodservice -liiketoiminnassa.
 

Liikevaihto yksiköittäin/ 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/20 Muutos-% 1-12/20
liiketoiminta-alueittain 21 20 -% 21
Real Snacks Oy 2 10 2 10 -0,1 5 99 5 598 7,1 7 343
5 6 7
Feelia Oy + Beofood Oy 5 08 4 03 26,1 13 11 121 25,0 15 710
(30.9.2020 asti) + FodNet 5 3 905
Oy*
Perniön Liha Oy ja Pita 1 61 5 05 328
Factory Oy ** 7 9
Muut yksiköt ja 67 0 50 -19 -357,7 -418
eliminoinnit
Fodelia-konsernin 8 87 6 13 44,6 25 16 700 49,8 22 963
liikevaihto yhteensä 5 9 011

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa
** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt raportoidaan yhdessä.
 

Liikevoiton kehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 848 tuhatta euroa (524) ja heinä-syyskuussa 767 tuhatta euroa (241). Konsernin kannattavuus oli kolmannella kvartaalilla hyvällä tasolla, mikä nosti myös tammi-syyskuun tulostasoa. Konsernin kannattavuuden parantumiseen vaikutti erityisesti Feelia Foodservice -liiketoiminnan positiivinen kehitys. Myös Real Snacksin kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 

Liikevoitto yksiköittäin/ 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/20 Muutos-% 1-12/20
liiketoiminta-alueittain 21 20 -% 21
Real Snacks Oy 51 23 116,6 215 163 32,2 212
Feelia Oy + Beofood Oy 870 350 148,8 1 27 775 64,3 1 162
(30.9.2020 asti) + FodNet 4
Oy*
Perniön Liha Oy ja Pita 92 137 39
Factory Oy**
Muut yksiköt -166 -101 64,1 -538 -321 68,8 -451

Liiketoimintojen tulos 847 272 211,4 1 08 617 76,2 963
(EBITA) 8
Konserniliikearvopoistot -80 -31 157,4 -240 -93 -156,2 -124

Fodelia-konsernin 767 241 218,4 848 524 61,9 839
liikevoitto yhteensä

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa.
** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt raportoidaan yhdessä.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Real Snacksin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 7 %, ja liikevoitto parani noin 32 %. Omien brändituotteiden myynti kasvoi kotimaassa 26 %. Kasvu oli markkinakehitystä selkeästi korkeammalla tasolla ja vie omien ja private label -tuotteiden suhdetta yhtiön kannattavuuden kannalta parempaan suuntaan. Liiketoiminnan kannattavuuden nostossa omien brändituotteiden osuuden kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja tähän panostetaan muun muassa tuomalla lisää osaamista myyntipuolelle Fodelia-konsernin uuden päivittäistavarakaupan myyntijohtajan myötä. Katsauskaudella on tehty merkittävät tuotannon ja varastotoiminnan tehokkuutta nostavat investoinnit. Raaka-aineiden ja materiaalin hintojen voimakas nousu tuo sitä vastoin haasteita loppuvuoden kannattavuuskehitykseen.

Yhdessä raportoitavien Feelian ja FodNet Oy:n (Feelia Ruokakauppa) liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 25 %, ja liikevoitto parani 64 %. Positiivinen tuloskehitys korostui erityisesti kolmannella kvartaalilla, jolloin kasvanut kysyntä ja tuotantotoiminnan asteittainen tehostuminen palauttivat Feelian kannattavuustason koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Pyhännän tuotantolaitoksen laajennusinvestointi on otettu käyttöön, mutta tuotannon tehokkuus ei vielä kolmannella kvartaalilla ollut optimaalisella tasolla. Tämä yhdistettynä yllättävänkin kovaan kysynnän kasvuun toi tilapäisiä haasteita toimitusvarmuuteen ja hidasti hieman sekä Foodservice-liiketoiminnan että Feelia Ruokakaupan kasvua. Investointiprojektia viimeistellään parhaillaan tuotantorobotiikan osalta. Syksyn aikana on otettu käyttöön kiertovesijärjestelmä, joka tukee autoklaaviprosessia ja samalla laskee Feelian vedenkulutusta noin 70 %.

Feelia Foodservice -liiketoiminnassa kysyntä on selkeästi kasvanut kolmannella kvartaalilla, ja sen arvioidaan säilyvän vahvana myös loppuvuonna. Koronapandemian vaikutus on vähentynyt, ja kysyntää ovat kasvattaneet myös hoivasektorin uudet asiakkuudet.

FodNetin (Feelia Ruokakauppa) kasvu on jatkunut vahvana. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 146 % ja oli 3 603 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto oli 1 399 tuhatta euroa, kasvua 142 %. Jatkoa ajatellen tärkeässä roolissa ovat tunnettuuden kasvattaminen, tuotevalikoiman uudistaminen ja logistiikan sekä pakkausmateriaalien kustannustehokkuuden optimoin...

Författare Cision