Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Folksamgruppen: Folksamgruppen investerar 2,8 miljarder i obligation för att minska matsvinn

Folksamgruppen investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som
fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 2,8 miljarder kronor
(300 MUSD). Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs
hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion.
Obligationen är exklusivt utgiven för Folksamgruppen. Specifikt
fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet
12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad årligen.
Matsvinnet i världen är den tredje största orsaken till utsläpp av
växthusgaser. Resurserna som krävs för att producera mat som antingen
går till spillo eller förfars uppgår årligen till utsläpp av 3,3
miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 8 procent av de globala
utsläppen.

Samtidigt lider ungefär hälften av världens befolkning av undernäring
och hunger och övervikt är ett ökande hälsoproblem i andra delar av
världen.

- Vi vill genom den här investeringen sätta fokus på FN:s
hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och
särskilt frågan om mat som går förlorad. Det är en nyckelfråga med
stor påverkan på både planetens och människors hälsa. Vi tar vara på
alla tillfällen att vara resurseffektiva i vår verksamhet. Vi jobbar
till exempel med att återanvända och återvinna det som går av våra
kunders skadade saker. Vi har också kraftigt minskat matsvinnet i vår
egen personalmatsal. Alla förbättringar räknas och vi kan bidra på så
många olika sätt mot målet att producera och konsumera hållbart,
säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

- Det sätt vi idag producerar och konsumerar mat på gör både människor
och planet sjuka. Vi måste fokusera på hur vi ska mätta en växande
befolkning utan att tillfoga planeten skada. Genom vårt partnerskap
med Folksamgruppen vill vi fästa investerares uppmärksamhet på den
här utmaningen och visa på den roll de kan spela genom att stötta
lösningar i sin egen verksamhet, säger Jingdong Hua, Vice president
and Treasurer, Världsbanken.

Exempel på projekt som investeringen går till är att förbättra
förvaringsmöjligheterna av spannmål i Mexiko, öka återvinningen av
mat och minska matavfallet i Kina samt att öka produktiviteten inom
jordbruket i Angola.

Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar
värld. FN:s sjutton hållbarhetsmål ger hållbarhetsarbetet en stabil
grund att stå på. Alla de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men
Folksamgruppen har valt att särskilt fokusera på Hälsa och
välbefinnande(mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar konsumtion
och produktion (mål nr 12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr
13).

- Jag är stolt över vårt nära samarbete med Världsbanken. Det hjälper
oss att förverkliga vår vision om att våra kunder ska känna sig
trygga i en hållbar värld. Under de senaste två åren har vi
investerat över 10 miljarder i Världsbankens obligationer, avslutar
Michael Kjeller.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan
50 och 60 miljarder amerikanska dollar. All denna finansiering
stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s globala mål för
hållbar utveckling.

Investeringen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner
kronor (133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD), KPA
Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD).

Se Michael Kjeller, chef kapitalförvaltning och hållbarhet och Geeta
Sethi, globalt ansvarig för matsystem på Världsbanken, berätta om
investeringen och hur den motverkar den globala problematiken med
matsvinn:

https://youtu.be/JDOgmouWVxQ

Se filmen om vårt arbete för hållbar konsumtion och produktion (FN:s
globala mål nummer 12 för hållbar utveckling) och hur vi arbetar för
att motverka matsvinn:

https://youtu.be/lDjym-deLME

För ytterligare information:
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen 08-772 66 60
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen
0708-31 53 21

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande.
Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska
känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 400 miljarder
kronor, har fondförsäkringstillgångar på 140 miljarder kronor och en
årlig premievolym på 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de
kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med
dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA
Pension och Folksam LO Pension.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/folksamgruppen/r/folksamgruppen-investerar-2-...
https://mb.cision.com/Main/1524/2766909/1010086.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.