Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

Follicum: Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillv...

Follicum AB ("Follicum") har fått besked från det amerikanska
patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande
(Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 16/176,201
som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums
produktkandidat FOL-005.

I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent
i USA (US 9,381,149 och US 10,137,169) som täcker FOL-005. Follicum
har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent
Application, som utvidgar skyddet för användningen av FOL-005.
Follicum har nu erhållit ett Notice of Allowance för denna
uppföljande ansökan för metoden att stimulera hårtillväxt med
FOL-005. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella
patentverket, USPTO, har för avsikt att godkänna bolagets
patentansökan efter att några administrativa åtgärder från båda
parters sida har genomförts. När patentet slutligen godkänns kommer
det vara giltigt till 2032.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Detta preliminära patentgodkännande är mycket glädjande och ett
viktigt steg i vår globala patentstrategi. Det ger ytterligare
kommersialiseringsmöjligheter i USA som är en av de största
marknaderna för Follicum och att få utvidgat produktskydd för vår
läkemedelskandidat är därför oerhört betydelsefullt.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet,
osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en
effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska
frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med
begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på
kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För
närvarande pågår planering av en fas II-studie för att undersöka den
hårstimulerande effekten efter behandling med olika styrkor av den
nya topikala formuleringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 september 2019.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-ab-erhaller-notice-of-all...
https://mb.cision.com/Main/12117/2906577/1107035.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.