Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Follicum: Follicum AB:s företrädesemission fulltecknad

Den 10 maj 2016 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s ("Follicum")
företrädesemission om högst cirka 30 MSEK. Inklusive tecknings- och
garantiåtaganden tecknades företrädesemissionen till cirka 32,9 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom
företrädesemissionen tillförs Follicum därmed cirka 30 MSEK före
emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag,
den 13 maj 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar

- Tack till alla tecknare i företrädesemissionen! Med kapitalet vi nu
tillförs har vi resurser att skapa de bästa förutsättningarna för en
utlicensiering av FOL-005-projektet, samt kapital till aktiviteter
som kommer att bli viktiga för den fortsatta utvecklingen av
projektet. Detta inkluderar till exempel formuleringsarbete samt
förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för
kliniska fas II-studier.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande 32 923 680 SEK (inklusive
tecknings- och garantiåtagande), innebärande att Follicum tillförs
cirka 30 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 2,4
MSEK (inkl. ersättning till garantiåtagare om cirka 0,5 MSEK). 3 637
947 aktier (cirka 61 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare
med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av
företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade
att skickas ut idag, den 13 maj 2016. 1 390 802 aktier tilldelas
garantiåtagare. För garantiåtagande utgår ersättning om 8 procent på
tecknat belopp. Notera att Sunstone Lifescience Ventures Fund III
K/S, som garanterat 3 MSEK i företrädesemissionen, ej erhåller någon
ersättning för garantiåtagandet. Tecknare som inte tilldelas aktier
erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet
aktier i Follicum att uppgå till 16 005 172 stycken, vilket ger ett
aktiekapital om 1 920 620,64 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske i slutet av maj/början av juni 2016.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget i
samband med företrädesemissionen.

För frågor om företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97

E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB

Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som
i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma
hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser.
Bolagets kliniska fas I/IIa-studie inleddes i januari 2016 och är
beräknad att avslutas under samma år. Bolagets målsättning är att
generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en
försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas
I/IIa-studie.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-ab-s-foretradesemission-fu...
http://mb.cision.com/Main/12117/2008756/515502.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.