Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Follicum: Follicum genomför en riktad nyemission till Swedish Growth Fund

Ny stor ägare i Follicum AB
Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures
samtliga 2 747 034 aktier i Follicum AB. Swedish Growth Fund kommer
dessutom att investera ytterligare 3,5 M SEK i Follicum genom en
riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Kursen innebär
en marknadsmässig rabatt på 10% på den genomsnittliga viktade kursen
från de 10 senaste handelsdagarna i aktien som beaktar att kursen
fluktuerar och att det är förhållandevis låg omsättning i aktien.

Riktad nyemission
Den riktade emissionen motsvarar 1 446 280 nya aktier, vilken ryms
inom det bemyndigande, som styrelsen erhöll vid ordinarie
bolagsstämma den 26 april 2017. Styrelsen fattade beslut om den
riktade nyemissionen den 30 oktober 2017. Samtidigt beslutade
styrelsen om en ökning av aktiekapitalet om högst 20 % baserat på det
sammanlagda aktiekapitlet vid tidpunkten för årsstämman 2017.
Styrelsen beslöt också att emissionen skall ske till marknadsmässig
teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.
Emissionen innebär en utspädning om 5,14 %. Aktiekapitalet som var 3
201 034,32 SEK före emissionen ökar till 3 374 588,92 SEK efter
emissionen samtidigt som antalet aktier ökar från 26 675 286 st till
28 121 566 st.

Follicum kan accelerera de pre-kliniska studierna inom diabetes
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tids-
och kostnadseffektivt, tillföra Follicum kapital med avsikt att
stärka likviditeten. De nya delägarna kommer att bidra med ett brett
kontaktnät och expertis till att utveckla bolaget ytterligare vilket
styrelsen bedömer gynnar samtliga aktieägare. Kapitalet kommer att
användas för fas II studien på skalp samt för att accelerera de
pre-kliniska studierna inom diabetes.

Fredrik Buch, Styrelseordförande Follicum AB kommenterar;
- Vi är mycket glada och stolta över att välkomna Swedish Growth Fund
som en betydande ägare i Follicum. Swedish Growth Fund har ett brett
kontaktnät och tillgång till expertis som kommer att hjälpa oss att
utveckla Follicum till ett internationellt biotech företag med en
stark produktportfölj.

Jonas Edelswärd, VD Swedish Growth Fund kommenterar;
- Vi är mycket nöjda med att komma in som delägare i ett spännande
utvecklingsbolag som Follicum AB. Bolaget har, sen sin notering varit
mycket duktiga på att leverera enligt den plan man har lagt för
bolagets utveckling, vilket imponerar. Follicum verkar inom ett
mycket spännande område och har kommit förhållandevis långt i sin
utveckling. Vi tror att bolaget har en spännande tid framför sig.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2017.

Om Follicum AB (publ)
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket genererade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014. För mer information se:
www.follicum.com

Om Swedish Growth Fund AB
Swedish Growth Fund AB är en svensk fond med fokus på innovativa bolag
med stark tillväxtpotential vilka bedöms uppfylla kriterierna för att
hantera framtida finansiering genom bland annat marknadsnotering.
Fondens huvudsyfte är att identifiera attraktiva affärsmodeller och
ny teknologi och forskning med största möjliga potential. Swedish
Growth Fund AB:s strävan är att genom sitt ägande vara en aktiv
ägare och med hjälp av sitt breda kontaktnät bidra med expertis för
att få rätt styrelse och management på plats för att därigenom skapa
rätt utvecklingsmässiga förutsättningar för målbolagen.

Om Sunstone Life Science Ventures
Sunstone Life Science Ventures' is a European, early-stage investor
based in Copenhagen. Sunstone invest in opportunities across the Life
Science sector, including therapeutics, medical technology and
diagnostics.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-genomfor-en-riktad-nyemiss...
http://mb.cision.com/Main/12117/2380328/744997.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.