Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Follicum: Follicum har framgångsrikt slutfört toxstudier inför kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat de
kompletterande toxikologistudier som ska ligga till grund för
kommande kliniska studie med den topikala formuleringen av FOL-005 .
Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien på
patienter med håravfall (alopeci) i början av 2020.

Förberedelserna för den kliniska studien pågår och en viktig milstolpe
har uppnåtts genom de slutförda toxikologistudierna. Follicum har
tidigare genomfört flera omfattande toxstudier med FOL-005 där
substansen injicerades subkutant. Resultaten från de nya studierna
visar entydigt att den topikala formuleringen är helt säker att
använda för patienterna. Resultaten kommer att ingå i ansökan till
läkemedelsmyndigheten om att få starta den kliniska studien. Övriga
förberedelser löper också planenligt vilket innebär att Follicum
räknar med att påbörja den kommande kliniska studien i början av
2020.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Utfallet av såväl de nya som de tidigare toxstudierna visar att
FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador.
Övriga förberedelser för den kliniska studien är i full gång. Den
kommande kliniska studien är planerad att genomföras i Tyskland där
Follicum sedan tidigare har goda kontakter. Bolaget har för avsikt
att lämna in ansökan om start av fas IIa-studien på alopeci patienter
med den nya formuleringen till det tyska läkemedelsverket under
hösten 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad, kort version av det endogena proteinet,
osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en
effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska
frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med
begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på
kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För
närvarande pågår planering av en fas II-studie (Proof-of-Concept) för
att undersöka den hårstimulerande effekten efter behandling med olika
styrkor av den nya topikala formuleringen.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-har-framgangsrikt-slutfor...
https://mb.cision.com/Main/12117/2936864/1126537.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.