Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Follicum: Follicums företrädesemission övertecknad

Den 20 oktober 2017 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s (publ)
("Follicum") företrädesemission om cirka 23,5 MSEK.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en
teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen
tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är
planerade att skickas ut idag, den 26 oktober 2017.

VD Jan Alenfall kommenterar
- Med tillfört kapital har vi tillräckliga resurser att med kraft
påbörja flera värdehöjande aktiviteter inom vårt huvudfokus -
stimulering av hårväxt. Vår produkt, FOL-005, har stor potential och
marknad. Den planerade kliniska fas IIa-studien på skalp kommer att
utvärdera effekt och säkerhet inom hårväxt. En mindre del av
emissionslikviden kommer att användas för diabetesprojektet som idag
till största delen drivs tillsammans med samarbetspartners. Målet är
att skapa ett internationellt attraktivt bolag med en differentierad
produktportfölj. Tack till alla tecknare i företrädesemissionen.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande 25,9 MSEK, innebärande att
Follicum tillförs cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas till cirka 3 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om
cirka 1,1 MSEK). Med stöd av företrädesrätt tecknades 9 288 108
aktier (cirka 87 procent av emissionsvolymen). Därtill tilldelas
tecknare utan stöd av företrädesrätt 1 382 006 aktier. De som
tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 26
oktober 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga
avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 280 413,68
SEK genom emission av 10 670 114 nya aktier. Efter registrering av
företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Follicum till 3 201
034,32 SEK fördelat på 26 675 286 aktier, vardera med ett kvotvärde
om 0,12 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Registrering är beräknad att ske under vecka 45 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med
Follicums företrädesemisson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017.

Om Follicum AB (publ)
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och
Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein,
osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid
tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och
modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket genererade Follicums
läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både
kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första
kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund
och noterades på AktieTorget 2014. För mer information se:
www.follicum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicums-foretradesemission-overte...
http://mb.cision.com/Main/12117/2376213/742145.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.