Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Follicum: Kommunike från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Den 4 juni 2018, hölls extra bolagstämma i Follicum AB ("Follicum").
Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet
fattades med erforderlig majoritet.

Den extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 7 030 391
aktier samt att emittera högst 7 030 391 teckningsoptioner av serie
2019 med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen ska genomföras i form
av utgivande av s.k. units.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att aktieägarna i Follicum
har företrädesrätt att teckna units enligt följande: En (1) befintlig
aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar
till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1)
ny teckningsoption av serie 2019.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med
högst 1 687 293,84 SEK.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är torsdagen den 13 juni
2018 och teckningsperioden är från och med den 19 juni 2018 till och
med den 3 juli 2018 Teckningskursen per unit är 2,20 SEK, motsvarande
en teckningskurs om 2,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
utan vederlag.

En (1) teckningsoption av serie 2019 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Follicum till en teckningskurs om 2,20
SEK och kan äga rum under perioden från och med den 21 januari 2019
till och med den 15 februari 2019.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 15,5
MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs
Follicum ytterligare cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.

Lund i juni 2018
Follicum AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka
insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011
och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget
2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/12117/2540094/854076.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.