Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Fonder: Doldisalternativet för den som vill spara i räntor

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När aktiemarknaderna svajar börjar många leta
alternativ till börsen för sitt kapital. En i Sverige mindre känd
fondkategori är vad som kallas kallad target-date fund. Konceptet innebär att
fonden ifråga investerar utifrån ett förbestämt slutdatum, då portföljen
avvecklas och pengarna utbetalas till investerarna.

ODDO BHF Haut Rendement 2025, som investerar i företagskrediter inom high
yield, är ett exempel på en sådan fond. Inget innehav får ha en löptid längre
än ett halvår efter den 31 december 2025 (slutdatum).

Eftersom fonden har ett bestämt slutdatum går den att jämföra med en
obligation i sig själv, och ju närmare fonden närmar sig avveckling desto
mindre blir kreditrisken.

"Att investera i target dated funds ger tillgång till en väldiversifierad
portfölj och riskerna bör minska i takt med att fonden närmar sig sitt
upphörande", säger Philippe Vantrimpont, produktspecialist på ODDO BHF AM
SAS, till Fonder Direkt.

Portföljens ratingfördelning per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM
SAS)

Anledningen till att risken minskar desto närmare slutdatum fonden rör sig är
tidsaspekten samt den så kallade pull to par-effekten. De innehavda
obligationerna ska lösas in av emittenten till det nominella värdet (face
value; originalpriset) vid förfall, vilket i regel innebär att obligationens
pris rör sig mot det nominella värdet i takt med att förfall rycker närmre.
Och ju kortare tid en obligation har till förfall, desto lägre är
sannolikheten att emittenten ska få betalningssvårigheter under den
återstående perioden. Om det däremot finns en betydande risk för
betalningsinställelse trots en kort kvarvarande löptid, lär investerare av
förklarliga skäl vara mindre benägna att handla upp obligationen mot
nominellt värde, och pull to par-effekten därmed utebli.

ODDO BHF AM SAS har ett omfattande analysteam inom high yield som noggrant
övervakar varje position samt uppmärksammar fondförvaltaren om tecken på
svårigheter för enskilda bolag börjar uppvisas, säger Philippe Vantrimpont.
Situationen ifråga diskuteras för att komma fram till beslut om huruvida
positionen ska behållas, reduceras eller säljas. Om en obligation
underpresterar marknaden kraftigt och handlas till ordentligt nedtryckta
nivåer, kommer förvaltaren aktivera en stop loss om det anses nödvändigt,
förklarar han.

Fondens tio största innehav per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Varför har fonden mandat att investera i obligationer som löper ut sex
månader
och en dag efter fondens upphörande?

"Detta spelrum på sex månader ger oss mer flexibilitet att göra investeringar
fram till fondens slutdatum, då det är svårt att hitta obligationer som löper
ut den 31 december 2025, men enkelt att sälja obligationer som löper ut inom
sex månader", säger Philippe Vantrimpont.

När väl själva fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025 nått sitt slutdatum
likviderar förvaltaren de kvarvarande innehaven och delar ut pengarna till
investerarna. Att stanna kvar i sin investering hela perioden ut kan vara
lämpligt, då man får räkna med en viss volatilitet i fondens portfölj under
dess "livstid". Det är dock möjligt att sälja sina andelar från en dag till
en annan, då den är dagligt handlad. ODDO BHF Haut Rendement 2025 investerar
främst i Europa, men har även vissa innehav i exempelvis USA.

Har europeisk high yield en fördel mot amerikansk dito i det att den riskfria
räntan är så pass mycket högre i USA än på många håll i Europa, till exempel
i Tyskland och Sverige?

"Helt klart. I Europa är det svårt att hitta obligationer med hög ränta utan
att ta risker. I USA har vi sett en omallokering under 2018, då den tioåriga
statsobligationen nådde 3 procent. Som jämförelse betalar den riskfria räntan
i Europa, det vill säga den tyska tioåriga statsobligationen, 0,23 procent."

Hur ställer ni er till upphörande tillgångsköp från ECB och vilken risk det
kan innebära för den europeiska kreditmarknaden?

"Den europeiska kreditmarknaden har redan värderats ned ganska skarpt på grund
av geopolitiska risker såsom den italienska krisen, brexit och handelskriget
mellan USA och Kina. Därmed förväntar vi oss ingen ytterligare effekt av att
ECB slutar köpa tillgångar."

Hur bör fonden agera om den globala ekonomin försämras kraftigt under det
kommande året?

"Portföljfokus blir i så fall mer defensiva sektorer och större bolag med en
robust riskprofil, samtidigt som det genomsnittliga kreditbetyget i
portföljen kommer höjas. Fondens strategi förblir dock att investera i bolag
med låg risk för betalningsinställelser och även om obligationspriser sjunker
bör fonden kunna leverera avkastning", avslutar Philippe Vantrimpont.

T jänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.