Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Fonder: Fondspararna flyr UK pga möjlig brexit utan avtal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondkapital strömmade ut ur Storbritannien i juli,
då Boris Johnson axlade rollen som brittisk premiärminister vilket fick
investerare att i högre grad än tidigare fasa för ett scenario med en brexit
utan avtal.

Under månaden uppgick utflödena till 2,8 miljarder pund, mer än under april,
maj och juni kombinerat, och kapitalet rörde sig huvudsakligen mot fonder
baserade i Dublin och Luxemburg. Det framgår av en sammanställning från
branschsajten Funds Europe, som hänvisar till data från fondtjänstebolaget
Calastone.

"Under perioder då en ordnad brexit har sett trolig ut har investerare köpt
undervärderade UK-aktiefonder. Men de ändrar sin hållning snabbt när inget
avtal-retoriken trappas upp", enligt Edward Glyn som är Calastones chef för
globala marknader.

Edward Glyn menar vidare att aktivt förvaltade fonder är de stora förlorarna i
det nuvarande marknadsklimatet, dels till följd av vissa ryktesbakslag på
sistone, men även då passiva fonder cementerar sin position i olika typer av
sparplaner medan aktivt förvaltade fonder blir mer av just ett aktivt val.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News