Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Fondförvaltarna ser svag efterfrågan inom råvaror och positivt på verkstad med fokus på konsumentprodukter

Efter att en stor del av de nordiska storbolagen rapporterat för det första
kvartalet ser ledande nordiska fondförvaltare ett fortsatt utmanande klimat
för cykliska bolag med fokus på råvaror medan verkstadsbolagen, framförallt
konsumentrelaterade sådana, klarat sig relativt bra. Bankerna har
förvaltarna däremot en blandad inställning till.

I en intervju med FinWire ger Jonas Olavi (Alfred Berg), Stefan Olofsson
(Sensor Fonder), Martin Nilsson (Catella), Vegard Soraunet (Odin Fonder)
och PO Nilsson (PriorNilsson Fonder) sin syn på rapportperioden och vilka
trender de ser som kan få återverkan på börsen framåt.

Vad tar du med dig som positivt/negativt från rapportperioden?

Olavi: "Positivt från rapportperioden har varit styrkan i Europa, medan
svagheten i USA varit en besvikelse. Börsbolagen talar aggregerat om en
sekventiell förstärkning inför andra kvartalet, vilket förvisso är väntat
på marknaden, men icke desto mindre positivt. Valutamedvinden har nu vänt
till en motvindsbris, vilken lär bestå året ut."

Olofsson: "Det som varit positivt är att bolagen speciellt inom
verkstadssektorn lyckats hålla uppe marginalerna trots fallande topline.
Det som varit negativt är just en svag utveckling gällande topline och att
många bolag speciellt inom verkstad har flaggat för fortsatt svag marknad."

Nilsson: "Rapporterna har som vanligt varit blandade. Bankerna har
generellt redovisat svagare räntenetto men god kostnadskontroll samt
fortsatt låga kreditförluster. Inom de cykliska segmenten så har bolag med
stor exponering mot råvaror och shipping det fortsatt svårt, med svag
efterfrågan och prispress."

Soraunet: "Vi har sett en nedrevidering av vinstestimaten men överlag har
kursreaktionerna för våra innehav varit positiva. Vi fokuserar fortsatt på
bolag som vi anser kan leverera lönsam tillväxt. Banksektorn kan för
närvarande upplevas som billig, men vi ser här en fortsatt press på
räntemarginalerna vilket vi tror kan få en negativ konsekvens för framtida
estimat, därför undviker vi sektorn."

PO Nilsson: "Efter rapporterna kan man konstatera att konjunkturen inte
tycks vara fullt lika illa som man befarade i början av året. Ser man på
bolagens rapporter och exkluderar bankerna så har de hittills rapporterande
bolagen levererat en vinsttillväxt jämfört med föregående år om cirka 4
procent vilket knappast är någon katastrof. På den negativa sidan kan man
se en försämring av efterfrågan på den nordamerikanska marknaden vilket
kombinerat med en svagare dollar pressar bolag med försäljning där."

Vilka bolag tycker du överraskade mest positivt/negativt?

Olofsson: "Mest positivt överraskad blev vi av Autoliv medan Ericsson och
NCC utmärkte sig på nedsidan."

Nilsson: "Autoliv, Holmen, Storebrand och Unibet presenterade samtliga
mycket starka rapporter. Autoliv är ett bolag vi äger och har även ökat
efter rapporten. Bolaget rapporterade ett resultat som översteg marknadens
förväntningar och ledningen höjde den organiska tillväxtprognosen för 2016
från 5 procent till över 7 procent."

Soraunet: "Autoliv, ABB och Intrum Justitia har varit positiva inslag medan
Getinge och Duni varit de största besvikelserna i våra portföljer."

PO Nilsson: "Bland de bolag som rapporterade starkare resultat finns
konsumentrelaterade bolag som Electrolux och Bilia, även Volvo och Holmen
levererade starka rapporter. Ser man till besvikelserna så stod Ericsson
för en av de största negativa avvikelserna, bolaget har mycket att bevisa
och det kan krävas ledningsförändringar för att lyfta kursen. En annan
besvikelse var kontanthanteringsföretaget Loomis. Aktien var pressad inför
rapporten som ett resultat av att Melker Schörling och Gustaf Douglas sålt
ner sina innehav, dessa försäljningar tycks dock ha skett lägligt då
rapporten var en klar besvikelse."

Kan man urskilja några övergripande trender i resultaten som kan ge
vägledning för börsen framåt?

Olavi: "Verkstadsbolag med mycket exponering mot olja, gas och gruva har
det fortsatt kämpigt och här är framtidsutsikterna mest dämpade.
Verkstadsbolag med privatkunder som slutkonsumenter har å andra sidan haft
det lättare och framtidsutsikterna ser fortsatt ljusa ut. Bankerna stod väl
heller inte ut som några större glädjeämnen under rapportperioden, vilket
innebär att drivkrafterna för Stockholmsbörsen för närvarande är få. Att
dessutom Ericsson kom med en riktig kalldusch i samband med rapporten och
ett H&M utan större drivkrafter hämmar också potentialen på börsen."

Olofsson: "Bolag som är fokuserade på Europa och gärna Sverige är de som
rapporterar starkast anser vi. Vår fond är fokuserad på sådan bolag som
dessutom uppvisar organisk tillväxt."

Soraunet: "Vi ser ingen konjunkturåterhämtning för industrin. De globala
verkstadsbolagen sliter hårt med sin tillväxt och bolag som Atlas Copco,
Sandvik och SKF har egentligen ingen organisk tillväxt längre. I takt med
att konkurrensen, framförallt från Kina, ökar så kommer bolag med låga
inträdesbarriärer att få det tufft att försvara marginalerna. I detta
sammanhang är vi särskilt bekymrade över SKF som kommer se betydande
konkurrens."

PO Nilsson: "Vi tycker att man kan se att industrikonjunkturen i Europa har
stärkts i relativa termer mot USA, vilket även kan ses i rapporter från
exempelvis Volvo. Man kan även konstatera att den starka dollarn som har
hjälpt många industribolag i fjol ej ger samma stöd i år. Bolagens
kommunikation kring Kina tycks heller inte indikera någon kris där utan
snarare en viss förbättring sedan årsskiftet."

Har ni gjort några förändringar i portföljen givet utfallet av rapporterna?

Olavi: "Vi har inte gjort några större förändringar med anledning av
rapporterna."

Olofsson: "Vi har ökat i D Carnegie samt köpt Thule och SCA."

Nilsson: "Vi har ökat i Autoliv."

Soraunet: "Nej, inga förändringar, vi tenderar att inte fatta beslut på
basis av enstaka rapportperioder då vi vill hålla ett långsiktigt fokus."

PO Nilsson: "Vi har köpt Volvo och Electrolux och sålt Atlas Copco."

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire
Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av
marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här.
(http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.