Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-04

Forbedret basisindtjening drevet af strategiske tiltag i et udfordrende halvår

Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

"Det er glædeligt, at vi i årets første halvår kunne se effekterne af de tiltag, som vi i december 2019 iværksatte for at sikre en bedre balance mellem koncernens omkostninger og indtjening. Driftsomkostningerne faldt med 10%, gebyr- og provisionsindtægterne steg med 6% i forhold til 1. halvår 2019, og udviklingen i omkostninger såvel som basisindtjening er bedre end estimeret ved offentliggørelsen af tiltagene. I juni opjusterede vi vores forventninger til nettoresultatet som følge af lavere nedskrivninger og skadesudbetalinger samt en bedre udvikling i basisindtjeningen end forventet ved udgangen af april," siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

"COVID-19 har hidtil haft en begrænset effekt på udviklingen i koncernens finansielle resultater, og på baggrund af den gode kreditkvalitet i vores udlånsportefølje kunne vi i 2. kvartal tilbageføre nedskrivninger på udlån for 30 mio. kr., og vi foretog i den forbindelse endnu en opjustering af forventningerne til nettoresultatet. Da der stadig hersker stor usikkerhed om de langsigtede økonomiske konsekvenser af sundhedskrisen, har vi afsat yderligere 10 mio. kr. til at dække de eventuelle tab, der måtte følge i kølvandet på krisen, til nu i alt 35 mio. kr. Kundeaktiviteten er fortsat høj, og med de gennemførte initiativer samt en solvens på 24% er banken godt rustet til at stå imod eventuelle udfordringer på de markeder, hvor banken har aktiviteter," siger Árni Ellefsen.

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. halvår 2020:

 

 1. halvår 2020 i forhold til 1. halvår 2019
 • BankNordik opnåede et driftsresultat før nedskrivninger på 93 mio. kr. i 1. halvår 2020, hvilket var en stigning på 26 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019.
  • Nettorenteindtægterne steg med 10 mio. kr. (+6%) i forhold til 2019 på grund af indførelsen af negative indlånsrenter.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 6 mio. kr. (+6 %) i 1. halvår 2020 som følge af tiltagene iværksat i december 2019.
  • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter faldt med 9 mio. kr. i 1. halvår 2020 som følge af forhøjede erstatningsudgifter i forbindelse med stormskader og aflyste rejser på grund af COVID-19.
 • Driftsomkostningerne faldt med 25 mio. kr. til 215 mio. kr. som følge af lavere personaleomkostninger samt lav marketingaktivitet i 1. halvår 2020 sammenlignet med året før.
 • BankNordik havde nedskrivninger for 2 mio. kr. sammenholdt med tilbageførte nettonedskrivninger på 72 mio. kr. i 1. halvår 2019. I nettonedskrivningerne i 1. halvår 2020 er indeholdt et ledelsesmæssigt skøn på 35 mio. kr., hvilket ikke var indeholdt i nettonedskrivningerne for 1. halvår 2019.
 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 74 mio. kr. i 1. halvår 2020 mod 151 mio. kr. i 1. halvår 2019.
  • Der blev ikke indregnet engangsposter i 1. halvår 2020, hvilket også var tilfældet i samme periode sidste år.
  • Afkastet på egenbeholdningen udgjorde et tab på -17 mio. kr. mod en gevinst på 12 mio. kr. i 1. halvår 2019.
 • BankNordiks nettoresultat udgjorde 58 mio. kr. i 1. halvår 2020 mod 118 mio. kr. i 1. halvår 2019.
 • Udlånet faldt med 173 mio. kr. (-2%) fra 10,1 mia. kr. pr. 30. juni 2019 til 9,9 mia. kr. pr. 30. juni 2020.
 • Formidling af realkreditlån steg med 464 mio. kr. (+4%) fra 12,6 mia. kr. pr. 30. juni 2019 til 13,1 mia. kr. pr. 30. juni 2020.
 • Indlånet faldt med 1,1 mia. kr. fra 14,2 mia. kr. pr. 30. juni 2019 til 13,1 mia. kr. pr. 30. juni 2020.

     1.kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal 2020

     • Driftsresultatet før nedskrivninger steg med 3 mio. kr. til 48 mio. kr. i 2. kvartal 2020 fra 45 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
      • Nettorenteindtægterne steg i 2. kvartal 2020 med 2 mio. kr. i forhold til 1. kvartal.
      • Gebyr- og provisionsindtægterne udgjorde 45 mio. kr. i 2. kvartal 2020, hvilket var 9 mio. kr. mindre end i 1. kvartal.
      • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter udgjorde 12 mio. kr. i 2. kvartal, hvilket var en stigning på 8 mio. kr. i forhold til det foregående kvartal som følge af færre erstatningsudgifter og stigende præmieindtægter.
      • Andre driftsindtægter faldt med 1. mio. kr. fra 9 mio. kr. i 1. kvartal til 8 mio. kr. i 2. kvartal 2020.
      • Driftsomkostningerne faldt med 3 mio. kr. i forhold til foregående kvartal.
     • Nedskrivninger på udlån udgjorde netto en tilbageførsel på 22 mio. kr. i 2. kvartal 2020 mod nedskrivninger for 24 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
     • BankNordik opnåede et resultat før skat på 103 mio. kr. i 2. kvartal 2020 mod -30 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
      • Der var ingen engangsposter, hverken 1. kvartal eller 2. kvartal 2020.
      • Afkastet på egenbeholdningen var 34 mio. kr. i 2. kvartal mod et negativ resultat på -51 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
     • BankNordiks nettoresultat i 2. kvartal 2020 udgjorde 82 mio. kr. mod -24 mio. kr. i 1. kvartal 2020.

     Kapitalforhold

     Pr. 30. juni 2020 udgjorde koncernens kernekapitalprocent 21,8%, og solvensprocenten var på 24%. Nettoresultatet for 1. halvår 2020 indgår ikke i solvensopgørelsen.

     Set i lyset af usikkerheden vedrørende coronakrisen meddelte BankNordik den 24. marts i år, at banken foreløbigt ikke anså det for værende ansvarligt at udlodde udbytte for regnskabsåret 2019. Selvom bankens ledelse og bestyrelse på nuværende tidspunkt vurderer, at der på baggrund af den økonomiske udvikling er basis for at udlodde udbytte til aktionærerne, vil BankNordik tage myndighedernes henstilling om at udvise tilbageholdenhed på dette område til efterretning. Forudsat at den økonomiske udvikling ikke ændres betydeligt, vil banken senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2020 på ny tage stilling til udlodning af udbyttet for regnskabsåret 2019.     

     Forventninger

     Ledelsen forventede oprindeligt et nettoresultat for 2020 på mellem 100 og 150 mio. kr., men på baggrund af situationen omkring COVID-19-pandemien og den deraf afledte usikkerhed, sænkede banken forventningerne med 80 mio. kr. ved udgangen af april i år. Sidenhen har BankNordik foretaget to opjusteringer på baggrund af den økonomiske udvikling. Den seneste opjustering, der blev offentliggjort den 16. juli og stadig er uændret, estimerer et nettoresultat for året i intervallet 80-120 mio. kr.

     De reviderede finansielle forventninger er særligt drevet af tilbageførte nedskrivninger på trods af, at banken har afsat yderligere beløb til at dække eventuelle COVID-19-relaterede tab. Udgifterne til forsikringserstatninger i forbindelse med aflyste udenlandsrejser har været lavere end forventet, og bankens basisindtjening er forbedret. BankNordik forventer desuden, at COVID-19 kommer til at have en mindre negativ påvirkning på bankens egenbeholdning end oprindeligt antaget. 

     Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen i situationen omkring COVID-19, de økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

     Yderligere oplysninger:

     Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

     BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne samt forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 16,9 mia. kr. og ca. 360 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

      

     Bilag: BankNordiks hovedtal for 1. halvår 2020 og med sammenligningstal.

     Hovedtal

     Hoved- og nøgletal

      

      

      

      

      

      

      

      

     DKKm

     H1 2020

     H1 2019

     Index 20/19

     Q2 2020

     Q1 2020

     Q4 2019

     Q3 2019

     Q2 2019

     Renteindtægter, netto

     177

     167

        106

     90

     88

     87

     83

     83

     Gebyr- og provisionsindtægter, netto

     99

     93

        106

     45

     54

     49

     47

     45

     Indtægter fra forsikringsaktiviteter

     15

     24

          64

     12

     4

     14

     15

     15

     Andre driftsindtægter

     17

     22

          74

     8

     9

     14

     13

     11

     Driftsindtægter

     308

     306

        101

     154

     154

     164

     158

     155

     Driftsomkostninger

     -215

     -240

          90

     -106

     -109

     -117

     -116

     -119

     Sektor omkostninger

     -1

     0

      

     0

     0

     0

     0

     0

     Driftsresultat før nedskrivninger

     93

     67

        140

     48

     45

     47

     42

     35

     Nedskrivninger på udlån (netto)

     -2

     72

     -3

     22

     -24

     25

     9

     53

     Driftsresultat

     91

     138

          66

     69

     22

     71

     51

     88

     Engangsposter

     0

     0

      

     0

     0

     -13

     0

     0

     Resultat før beholdningsafkast og skat

     91

     138

          66

     69

     22

     58

     50

     88

     Beholdningsafkast

     -17

     12

     -140

     34

     -51

     1

     0

     -2

     Författare BankNordik

     Tala om vad ni tycker

     Tala om vad ni tycker

     Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.