Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

FORDON: UPPGÖRELSE GÖR DET LÄTTARE HYRA LASTBILAR INOM EU

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Det ska bli lättare för transportföretag att hyra lastbilar och skåpbilar från andra EU-länder.

På tisdagskvällen enades förhandlare från Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar om nya regler.

Det tillkännagav Europaparlamentet och ministerrådet i pressmeddelanden.

"Uppgörelsen gör det möjligt för företag att lättare hyra extra lastbilar i stället för att köpa dem för att möta säsongsbehov", sade parlamentets ansvariga Claudia Monteiro de Agular, portugisisk konservativ.

"Detta ger företag fler valmöjligheter, frihet till entreprenörskap och chansen att fördela resurser på bästa sätt", fortsatte hon.

Direktivet gäller fordon för godstransporter som hyrs utan förare.

EU-länder kan välja att kräva att fordon registreras i landet om de hyrs mer än 30 dagar per kalenderår. EU-länderna kan också sätta en gräns för inhyrda fordon till lägst 25 procent av den totala fordonsflottan.

Vissa begränsningar införs också för att förhindra otillåtet cabotage och stort skattebortfall. EU-ländernas vägskatter skiljer sig mycket åt.

De nya reglerna väntas medföra miljövinster eftersom inhyrda fordon oftast är nyare och förorenar mindre än den befintliga flottan.

Den preliminära överenskommelsen måste nu bekräftas av hela Europaparlamentet och alla EU-länder i ministerrådet.

EU-länderna måste införliva reglerna i nationell lagstiftningen senast 14 månader efter att direktivet träder i kraft.
Författare Direkt-SE