Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-04

Fordon: USA:s tillverkare kan drabbas hårt av "fiscal cliff"

(SIX) Trots att försäljningen av bilar och lastbilar i
USA ökade under förra månaden menar analysföretaget Fitch att
industrins entusiasm bör dämpas, då risker på medellång sikt
kvarstår så länge USA:s finanspolitiska stup (fiscal cliff)
består olöst.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ökat förtroende bland konsumenterna, uppdämd efterfrågan och
omfattande tillgång till finansiering har bidragit till att höja
den amerikanska bil- och lastbilsförsäljningen över förväntan
tidigare under året. Om kombinationen av skattehöjningar och
nedskärningar i de offentliga utgifterna träder in vid
årsskiftet, anser Fitch att det kan leda till att de faktorer
som gynnat branschen under de senaste åren försvinner.

Fitch noterar även att prissättningsmiljön har hållits uppe
väl under flera år, men det kan förändras snabbt om
nedskärningar i de offentliga utgifterna och stigande skatter
träder i kraft. I kombination med den fortsatt svaga marknaden i
Europa och inbromsad efterfrågan på de flesta
utvecklingsmarknader, kommer ett olöst finanspolitisk stup
drabba amerikanska biltillverkare och leverantörer hårt, enligt
Fitch.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.