Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Pressmeddelande 2018-01-08

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett - tre nya
ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Till nya ledamöter i nämnden har utsetts

Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i bl a ICA Gruppen AB, Getinge
AB, Loomis AB, Bravida Holding AB och Hoist Finance AB. Tidigare
styrelseordförande i Proffice AB och vd för Carema samt Sverigechef
Skandia m.m.

Karin Forseke, tidigare ordf. Alliance Trust Plc, ledamot och vice
ordförande i brittiska Financial Services Authority (FSA), vd D.
Carnegie &Co, COO London International Financial Futures Exchange
(LIFFE) m.m.

Carl Johan Högbom, senior manager på Pepins Group AB (fd Alternativa
aktiemarknaden), vice ordförande i Aktiespararna, ordförande i
Aktieinvest, ledamot i Nasdaq Stockholms och Swedsecs
disciplinnämnder. Tidigare VD på Stockholmsbörsen, styrelseledamot i
VPC m.m.

Övriga ledamöter i Aktiemarknadsnämnden är f.d justitierådet Marianne
Gernandt Lundius (ordf.), Ann-Christine Lindeblad (vice-ordf.),
Anders Ackebo, Mats Andersson, Ulf Aspenberg, Carina Bergfelt,
Jan-Mikael Bexhed, Ramsay Brufer, Peter Bäärnhielm, Ossian Ekdahl,
Anne Holm Rannaleet, Eva Hägg, Richard Josephson, Arne Karlsson,
Margit Knutsson, Sören Lindström, Dick Lundqvist, Wilhelm Lüning,
Nina Macpherson, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Eva Persson,
Carl-Johan Pousette, Hans Schedin, Erik Sjöman, Joakim Strid,
Charlotte Strömberg och Klas Tollstadius.

"Glädjande att tre så kvalificerade personer nu tillkommer och
kompletterar AMN kompetens och erfarenhet " säger Patrik
Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Aktiemarknadsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
högst 30 övriga ledamöter, vilka samtliga utses för högst två
kalenderår i sänder. Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens
styrelse ska se till att nämnden får en sammansättning som är ägnad
att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är
lämplig med hänsyn till nämndens uppgifter.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information
verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje åtgärd av ett
svenskt aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på
en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller Nordic Growth Market NGM)
eller av en aktieägare i ett sådant bolag kan bli föremål för
nämndens bedömning, om åtgärden avser eller kan vara av betydelse för
en aktie i ett sådant bolag. Detsamma gäller i fråga om utländska
aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas
enligt svenska regler.

Finansinspektionen har som övervakningsmyndighet överlåtit till
Aktiemarknadsnämnden att fatta vissa beslut som ankommer på
inspektionen. Det gäller bl.a. beslut om tolkning av och dispens från
reglerna om budplikt. Vidare har Nasdaq Stockholm och NGM delegerat
till nämnden att tolka och pröva frågor om dispens från deras
takeover-regler.

Nämnden gör även uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden
rörande bolag vilkas aktier handlas på en handelsplattform i Sverige,
dvs. First North, Nordic MTF och AktieTorget.

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen
för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Lars Afrell -
Svenska Fondhandlareföreningen, Hans Lindberg - Svenska
Bankföreningen, samt Marianne Gernandt Lundius -
Aktiemarknadsnämnden.

Ytterligare information: Patrik Tigerschiöld tfn. 08 - 614 00 20.

Aktiemarknadsnämnden ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för
god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för
näringslivets självreglering inom detta område samlats, se
www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM www.godsedpavpmarknaden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/foreningen-for-god-sed-pa-vardepappersmarknade...
http://mb.cision.com/Main/14778/2425578/774010.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.