Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Forestlight: Kommuniké från årsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) AB den 26 juni 2014

Beslut om disposition av bolagets resultat
Beslutades att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag och
överföra resultatet i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Annika Torell Österman, Peter Levin
och Peter Ekelund. Beslutades att välja Peter Ekelund till styrelsens
ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC med Anders
Trast Winqvist som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter.

Försäljning av dotterbolag
Beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i
dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr 556662-6313 till bolagets
verkställande direktör tillika styrelseledamot Peter Levin och
styrelseledamoten Annika Torell för 500 000 kr. Beslutades att uppdra
åt styrelsens ordförande att för bolagets räkning avsluta affären.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till
styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets
hemsida, www.forestlight.se.

Forestlight Entertainment AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se
(https://connect.ne.cision.com/peter.levin@forestlight.se)

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med
fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin.
Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forestlight/r/kommunike-fran-arsstamma-i-fores...
http://mb.cision.com/Main/4981/9608630/261289.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.