Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

FOREX Bank: FOREX Banks bokslutskommuniké 2019 finns nu tillgänglig online

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på
hemsidan:

Bokslutskommuniké januari-december 2019
Fjärde kvartalet 2019 (Fjärde kvartalet 2018)

· Resultat efter skatt minskade till 27 (54) mkr
· Rörelseintäkterna minskade till 279 (301) mkr
· Rörelseresultatet minskade till 7 (72) mkr
· Räntenettot ökade till 57 (49) mkr
· Kreditförlusterna uppgick till -24 (88) mkr.

Under fjärde kvartalet 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket
medfört en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet
med cirka 100 mkr.

Januari-december 2019 (Januari-december 2018)

· Resultat efter skatt minskade till 96 (137) mkr
· Rörelseintäkterna minskade till 1 235 (1 340) mkr
· Rörelseresultatet minskade till 96 (184) mkr
· Räntenettot ökade till 217 (205) mkr
· Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,3 (10,7) procent
· Kreditförlusterna uppgick till -89 (28) mkr. Under 2018 avyttrades
en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på
kreditförlusterna med cirka 100 mkr.

· Totala kapitalrelationen uppgick till 19,2 (20,5) procent
· LCR uppgick till 895 (891) procent
· Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 610) mkr
· Utlåningen till allmänheten ökade till 6 777 (6 177) mkr
· Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank
AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är någon
koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har
koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och
liknande. Till följd av den ovannämnda fusionen så avser periodens
siffror i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ)
där det fusionerade dotterbolaget ingår. Jämförelsesiffrorna avser
enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga
exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via
www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30
00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/forex-bank/r/forex-banks-bokslutskommunike-20...
https://mb.cision.com/Main/5770/3045739/1200874.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.