Du är här

2017-08-29

FOREX Bank: FOREX Banks delårsrapport Q2 2017 finns nu tillgänglig online

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på
hemsidan:

- Delårsrapport 30 juni 2017
- Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2017, Pelare III

Andra kvartalet 2017 (Andra kvartalet 2016)

· Bo Lagergren utsedd till tillförordnad vd
· Resultat efter skatt uppgick till 41 (40) mkr
· Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 368 (354)
mkr

· Rörelseresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 52 (51) mkr
· Räntenettot ökade till 49 (48) mkr
· Kreditförlusterna var oförändrade och uppgick till -6 (-6) mkr
Januari-juni 2017 (Januari-juni 2016)

· Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner
· Rörelseintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 664 (656)
mkr

· Rörelseresultatet minskade med 47 procent och uppgick till 28 (52)
mkr

· Räntabilitet på eget kapital uppgick till 3,2 (6,9) procent
· Räntenettot uppgick till 96 (97) mkr
· Kreditförlusterna minskade till -24 (-29) mkr
· Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (15,2) procent
· LCR uppgick till 320 (317) procent
· Inlåningen från allmänheten ökade med 2 procent och uppgick till 7
866 (7 732) mkr

· Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent och uppgick till
5 230 (4 433)

Under styrelsemötet den 29 augusti 2017 beslutades om en
omorganisation för att effektivisera verksamheten och ta hänsyn till
förändrade omvärldsfaktorer. När full effekt av omorganisationen
uppnås, vid utgången av 2018, förväntas kostnaderna minska med cirka
30 mkr på helårsbasis.

Den 29 augusti 2017 beslutade Thomas Högväg att säga upp sig från sin
befattning som ansvarig för försäljning tillika vice vd på FOREX Bank
samt vd för dotterbolaget X-change in Sweden AB.

Samtliga publikationer hittas via
www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations
(https://www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/).

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 20.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30
00

FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta.
Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning,
utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och
kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela
Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet
mån-fre 8-20 och lör-sön 10-14.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forex-bank/r/forex-banks-delarsrapport-q2-2017...
http://mb.cision.com/Main/5770/2335734/715382.pdf
http://mb.cision.com/Public/5770/2335734/a2fe6202efab0184.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.