Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Förläng budet på ICA över nyår

wysiwyg_image

ICA-handlarnas förbund har tillsammans med AMF lagt ett rekommenderat bud på ICA om 534 kronor per aktie. Budet innebär en premie om ca 11% jämfört med stängningskursen sista handelsdagen innan budet offentliggjordes. Dock hade rykten om ett bud florerat en tid innan budet blev officiellt vilket påverkade kursen. Jämfört med sista handelsdagen innan ryktesspridningen började innebär budet en premie om 29%, vilket i sammanhanget därför blir en rättvisare jämförelse.

Aktiespararna ser att budet kunde varit högre, dock är värderingen godtagbar med tanke på de utmaningar inom exempelvis digitalisering som ICA står inför. Därtill väger det faktum att budgivaren redan kontrollerar över halva bolaget tungt. Noteras kan även att budet överstiger riktkursen från samtliga de större analyshusen som följer bolaget.

I den andra vågskålen ligger att ICA, trots de utmaningar bolaget står inför, är ett höglönsamt och väl fungerande bolag som fungerat väl i den noterade miljön. Det går heller inte att utesluta att ICA i framtiden kan tänkas återkomma till börsen till en högre värdering efter att de av budgivaren aviserade förändringarna och investeringarna genomförts, vilket troligen skulle innebära ett rejält klirr i kassan för budgivarna. Spekulationer kring en sådan möjlighet är dock enligt Aktiespararna inte tillräckligt för att, utifrån de förutsättningar som nu föreligger, nobba budet.

Aktiespararnas rekommendation till aktieägarna blir därför att acceptera budet på ICA. Dessutom uppmanar Aktiespararna budgivaren att förlänga budet över årsskiftet för att göra det möjligt för Aktieägarna att i högre grad anpassa sin skattesituation.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att ICAs styrelse rekommenderar budet. Till sin hjälp har de inhämtat en s.k fairness opinion från Deloitte som anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att budet inte kan höjas
  • Budet bland annat är villkorat av en acceptgrad om 90%, men detta villkor kan frånfallas.
  • Att acceptfristen löper ut den 14 december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 7 december 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Redaktionen