Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Formpipe: Bokslutskommuniké, januari - december 2018

Perioden 1 oktober - 31 december 2018

* Nettoomsättningen minskade med 1 % till 109,6 Mkr (110,5 Mkr)
* Mjukvaruintäkterna ökade med 4 % till 70,6 Mkr (68,0 Mkr)
* Repetitiva intäkter uppgick till 60,0 Mkr (51,3 Mkr), motsvarande 55
% (46 %) av nettoomsättningen
* EBITDA 27,3 Mkr; 24,9 % (25,9 Mkr; 23,4 %)
* EBITDA-adj. 17,9 Mkr; 16,3 % (17,4 Mkr; 15,7 %)
* EBIT 16,1 Mkr; 14,7 % (14,7 Mkr; 13,3 %)
* Resultat efter skatt 12,5 Mkr; 11,4 % (10,5 Mkr; 9,5 %)
* Resultat per aktie före utspädning 0,24 kr (0,20 kr)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,5 Mkr (60,9 Mkr)

Perioden 1 januari - 31 december 2018

* Nettoomsättningen ökade med 4 % till 406,4 Mkr (390,2 Mkr)
* Mjukvaruintäkterna ökade med 8 % till 267,8 Mkr (247,9 Mkr)
* Repetitiva intäkter uppgick till 223,2 Mkr (194,8 Mkr), motsvarande
55 % (50 %) av nettoomsättningen
* EBITDA 99,7 Mkr; 24,5 % (85,8 Mkr; 22,0 %)
* EBITDA-adj. 65,4 Mkr; 16,1 % (48,9 Mkr; 12,5 %)
* EBIT 53,2 Mkr; 13,1 % (37,7 Mkr; 9,7 %)
* Resultat efter skatt 39,9 Mkr; 9,8 % (24,8 Mkr; 6,4 %)
* Resultat per aktie före utspädning 0,76 kr (0,48 kr)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 121,4 Mkr (95,1 Mkr)
* Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr per aktie (0,50 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom
förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 12
februari 2019.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och
sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad
effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe
etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien,
Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ
Stockholm.

Bilaga

* 2018 Q4

Författare Hugin