Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

FORMPIPE SOFTWARE AB: Delårsrapport Januari – September 2016

Delårsrapport Januari – September 2016

Perioden 1 juli – 30 september 2016*

-- Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
-- Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
-- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
-- EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
-- EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
-- EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
-- Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
-- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2016*

-- Nettoomsättning 272,0 Mkr (256,1 Mkr)
-- Systemintäkter 175,7 Mkr (172,3 Mkr)
-- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 49 % (49 %)
-- EBITDA 57,8 Mkr (52,0 Mkr)
-- EBITDA-marginal 21,2 % (20,3 %)
-- EBIT 13,8 Mkr (11,5 Mkr)
-- Resultat efter skatt 11,3 Mkr (10,3 Mkr)
-- Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,20 kr)
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,2 Mkr (34,1 Mkr)

*Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande
verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika
konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare
information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal
i sammandrag.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 25 oktober
2016.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.