Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

"Försening beror inte på finanser"

wysiwyg_image

Oscar Properties tillträde av Lybeck-fastigheterna i Stockholm, med 700 miljoner kronor som köpeskilling, har försenats med tre månader. Förseningen från september till december har med praktiska skäl att göra, och beror inte på bristande kassa.

Det säger vd Oscar Engelbert till Nyhetsbyrån Direkt.

I den drygt veckogamla niomånadersrapporten från bostadsutvecklaren framgick att fastigheterna, som ligger vid Gärdets tunnelbanestation i Stockholm och där förvärvsavtal tecknades med AFA Fastigheter i april i år, ännu inte tillträtts.

"Det är inte diskussioner av finansiell karaktär, utan rör sig om en annan typ av diskussion", säger Oscar Engelbert angående förseningen utan att vilja gå in på vad förseningen handlar om.

AFA uppger dock till Direkt att ett takläckage behöver åtgärdas, vilket har skjutit upp tillträdet med tre månader till kommande månadsskifte. Enligt ursprungsavtalet skulle de tre fastigheterna ha tillträtts den första september.

Köpeskillingen för fastigheterna, som är på totalt nästan 30.000 kvadratmeter, om 700 miljoner kronor kan jämföras med Oscar Properties likvida medel på drygt 200 miljoner kronor per den 30 september.

Oscar Engelbert säger dock att bolaget har finansiering för förvärvet, som enligt pressmeddelandet från april ska finansieras med egna medel och banklån.

Den planerade försäljningen av fastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm, något som bolaget också gick ut med i niomånadersrapporten, har inget att göra med det stundande köpet av de tre fastigheterna, säger Oscar Engelbert vidare till Direkt.

Denna fastighet, som inrymmer PRV:s kontor, förvärvades för 650 miljoner kronor för drygt två år sedan. I april i år, samma månad som AFA-köpet således, tecknades ett nytt hyreskontrakt med PRV för 2020-2025 där Oscar Properties höjde hyran från 29 till 40 miljoner kronor per år.

"Antingen skulle vi utveckla bostäder, eller höja hyran om vi lyckades med det", säger Oscar Engelbert om bolagets ursprungliga avsikter med PRV-fastigheten.

Han fortsätter:

"När vi nu genomfört en lyckad hyresförhandling är fastigheten färdigutvecklad för vår del. Vi är inte en aktör som normalt sett äger förvaltningsfastigheter långsiktigt och siktar nu på att avyttra fastigheten för att dra ned på balansräkningen och ta hem vinst."

Han bedyrar att det inte krävs en försäljning av Uppfinnaren 1 före Gärdet-köpet: finansiering för detta finns på plats oavsett om köpare till PRV-kontoret hittas före tillträdet eller inte.