Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Första AP-fonden: Första AP-fondens halvårsrapport 2016 Bra avkastning med väldiversifierad portfölj

Stockholm 22 juli 2016 - Första AP-fondens resultat för första
halvåret 2016 uppgick till 10,6 miljarder kronor efter kostnader.
Avkastningen

uppgick därmed till 3,5 procent efter kostnader. Fondens
genomsnittliga årliga

avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgår till 5,9
procent. Den

reala avkastningen efter kostnader på samma tioårsperiod är 4,8
procent vilket

överstiger fondens långsiktiga mål.

· Resultatet uppgick till 10,6 mdkr (första halvåret 2015 14,3)
efter kostnader

· Fondkapitalet ökade med 7,3 mdkr till 297,5 mdkr
· Under perioden betalade Första AP-fonden netto ut 3,2 mdkr (första
halvåret 2015 2,4) till pensionssystemet för att täcka skillnaden
mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar

· Fondens förvaltningskostnader var 215 mkr (första halvåret 2015
253) vilket är en minskning och motsvarar 0,15 procent (första
halvåret 2015 0,17) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

- Avkastningen på 3,5 procent efter kostnader under första halvåret är
en bra avkastning. Den reala avkastningen för den senaste
tioårsperioden ligger väl över fondens mål. Vi har bidragit till
pensionssystemet med en avkastning på sammanlagt 139 miljarder kronor
under den senaste tioårsperioden.

Första AP-fonden har under en längre tid medvetet ökat andel
alternativa investeringar i syfte att skapa en mer robust portfölj
som över tid samvarierar i lägre utsträckning med aktiemarknaderna.

- Som långsiktig investerare är det naturligt att ta in
icke-finansiella hållbarhetsaspekter som en del av
investeringsanalysen eftersom sådana kan påverka både värdering och
intjäningsförmåga. Koldioxidavtrycket för vår aktieportfölj är redan
lågt och vi tycker det är nödvändigt att se bredare än bara till
klimatfrågan. Vi har därför valt att lägga fokus på
resurseffektivitet.

- Vi gör till exempel dedikerade hållbarhetsinvesteringar med fokus på
resurseffektivitet. En sådan gjordes i Resonance Industrial Water
Infrastructure Fund som är en aktör som hjälper industrier runt om i
världen att finansiera, modernisera och driva
vattenreningsanläggningar. Det är ett område där behoven runt om i
världen är mycket stora, säger Johan Magnusson.

Första AP-fonden strävar efter att, genom sina investeringar och sitt
aktiva ägarskap, vara en del av lösningen på världens globala
utmaningar.

- För oss är det viktigt att bolagen vi äger sköts på ett bra sätt.
Det ger förutsättningar för högre vinster och ett lägre risktagande.
Vi är därför engagerade inom bolagsstyrning, både utomlands och i
Sverige och har bestämt oss för att öka våra resurser på detta
område, säger Johan Magnusson.

Första AP-fondens halvårsrapport 2016

+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
| |Jan-jun -16 |Jan- jun -15|Jan-dec -15|
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Utgående fondkapital | 297,5 mdkr|295,7 mdkr |290,2 mdkr |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Periodens resultat |10,6 mdkr |14,3 mdkr |11,3 mdkr |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Nettoflöden till |-3,2 mdkr |-2,4 mdkr |-4,9 mdkr |
|Pensionssystemet | | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Ingående fondkapital |290,2 mdkr |283,8 mdkr |283,8 mdkr |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Förvaltningskostnadsandel |0,06 % |0,06 % |0,06 % |
|Rörelsens kostnader | | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Förvaltningskostnadsandel |0,15 % |0,17 % |0,17 % |
|inkl Provisionskostnader| | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
| | | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Avkastning efter kostnader|3,5 % |5,0 % |4,0 % |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+
|Real avkastning efter |2,8 % |4,9 % |3,9 % |
|kostnader | | | |
+--------------------------+---------------------+------------+-----------+

+-----------------------------------------------+-----+
|Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år |8,1 %|
+-----------------------------------------------+-----+
|Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år|5,9 %|
+-----------------------------------------------+-----+

+------------------------------------------------------+-----+
|Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år|4,8 %|
+------------------------------------------------------+-----+

Kontakt

Johan Magnusson, VD Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning

0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Kontakt VD Johan Magnusson Tel: 08-566 20 200 Chef kommunikation och
ägarstyrning Ossian Ekdahl Tel: 08-566 20 209 Mobil:0709-681 209
e-mail: ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av pensionssystemets fonder som ska bidra till
att trygga framtidens pensioner. Första AP-fondens verksamhetsidé är
att, med en långsiktigt kapitalförvaltning och väl avvägda
finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning på fondens
tillgångar och därmed långsiktigt bidra till en hög och förutsägbar
ålderspension för nuvarande och framtida pensionärer. Vid utgången av
juni 2016 förvaltade Första AP-fonden tillgångar till ett värde av
297,5 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forsta-ap-fonden/r/forsta-ap-fondens-halvarsra...
http://mb.cision.com/Main/4370/2049381/542538.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.