Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Första AP-fonden: Väl godkänt hållbarhetsarbete

Ökat fokus på hållbarhetsanalys och ägarstyrning ger resultat

Stockholm 26 maj 2014 - Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar
att den långsiktiga avkastningen förbättrades under 2013. Den visar
också att fonderna kommit långt i sin integration av
hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen och att fonderna har ett
aktivt ägarstyrningsarbete.

Första AP-fonden har länge inkluderat hållbarhets-, eller ESG-, analys
i kapitalförvaltningen. Men arbetet har intensifierats under det
senaste året. Mikael Angberg är chef för kapitalförvaltningen på
Första AP-fonden och är en av drivkrafterna bakom det ökade fokuset
på ESG, det vill säga miljö, socialt ansvarstagande och
bolagsstyrning, i förvaltningen.

Mikael Angberg poängterar att Första AP-fondens arbete med såväl
hållbarhetsanalys som ägarstyrning alltid handlat om att skapa bättre
avkastning.

- Vi tror på de studier som visar att integrering av
hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen kan förbättra
avkastningsmöjligheterna och minska risken, säger han.

Första AP-fondens internt förvaltade aktieportfölj är koncentrerad
till drygt 100 bolag.

- För att vara trovärdiga i vår höga ambitionsnivå när det gäller
hållbarhet i investeringarna kan vi inte ha för spritt ägande. Men
det är en resa och vi har en bit kvar, säger Mikael Angberg.

Första AP-fonden investerar i huvudsak i små minoritetsposter i
noterade aktier. Konsultfirman McKinsey, som på Regeringens uppdrag
utvärderat AP-fonderna, ger beröm för att fonderna ändå är
involverade i innehaven via direkt röstning, dialoger och engagemang
med bolagen.

- Det är glädjande läsning eftersom ägarstyrning är en viktig del av
vårt arbetssätt och något vi lägger mycket resurser på. Det är också
ett arbete som inte alltid syns, då mycket sker via dialoger utanför
bolagsstämmorna, säger Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och
ägarstyrning på Första AP-fonden

Läs mer om Första AP-fondens arbete 2013 här
(http://www.ap1.se/sv/Finansiell-information-och-press/Pressmeddelanden/P...).

Kontakt

Mikael Angberg Ossian Ekdahl
Kapitalförvaltningschef Chef kommunikation och ägarstyrning
08-566 20 200 08-566 20 209, 0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna
inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner
kan betalas ut även under år när inbetalningarna till
inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden
förvaltar 253 miljarder kronor i en global portfölj bestående av
aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar såsom
fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden
investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/forsta-ap-fonden/r/val-godkant-hallbarhetsarbe...
http://mb.cision.com/Main/4370/9591583/249308.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.