Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-20

Förstå börsdrivaren

wysiwyg_image

Börsen tenderar att lägga stor vikt vid ekonomiska indikatorer då det ger en hint om hur ekonomin utvecklas och därmed i slutändan möjligheten för börsbolagen att kunna tjäna pengar. Därför är det viktigt att som sparare förstå det ekonomiska nyhetsflödet och bilda sig en uppfattning kring vad som driver börsen antingen upp eller ned.

Det finns otaliga indikatorer att studera och ett av de vanligaste måtten är inköpschefsindex.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är ett populärt mått för att mäta ett lands ekonomiska välmående och är baserat på enkätundersökningar från ett stort antal bolag inom industrin där bolagens inköpschefer får svara på frågor kring anställningar, produktion, lagersituation, nya order och leveranser i den egna verksamheten.

Inköpscheferna befinner sig i den bästa positionen i ett bolag för att på snabbaste sätt kunna agera på förändringar i affärsklimatet och i efterfrågan på bolagets olika produkter eller tjänster.

PMI-indexet är en av de första investerarrelaterade nyheter som släpps varje månad och tenderar till att påverka börshumöret i stor utsträckning. Indexet är en så kallad ledande ekonomisk indikator och brukar visa åt vilket håll BNP-tillväxt och industriproduktion är på väg. En siffra över 50 indikerar ekonomisk expansion och en siffra under 50 visar på ekonomisk kontraktion.

wysiwyg_image

Genom att läsa av indexet kan investerare få en bättre förståelse för hur de ekonomiska vindarna blåser i respektive land. Enkelt förklarat, när indexet ­stiger anses det positivt för börsen då investerare räknar med att det ska leda till högre intäkter och vins-ter för bolagen framöver och vice versa.

Två olika siffror

I USA finns det PMI-index för både tillverknings- och tjänsteindustrin, där det förstnämnda (även kallat ISM) är det viktigare måttet vad gäller att hitta signaler kring framtida konjunkturförlopp.

Som grafen illustrerar såg vi i det närmaste ett brutalt fall i spåren av corona och den negativa framtidstro som det medförde, men att indexet snabbt återgick till tidigare höga nivåer och hållit sig uppe på höga nivåer. Det här är något som är positivt för bolagens framtidsvy och humöret på de finansiella marknaderna. 

/Carl-Henrik Söderberg

Författare Redaktionen