Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Första och sista årsstämman i SPACett!

Vad är en SPAC? 

SPAC (Special Purpose Acquisition Company), som även kallas förvärvsbolag, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att genom börsnotering anskaffa kapital och därefter inom en förutbestämd tid, i SPACetts fall 36 månader, förvärva ett eller flera onoterade bolag som därmed, efter en sedvanlig granskningsprocess, blir börsnoterade.

Den 27 december 2021 listades SPACetts aktie på Spotlight, därefter har det gått fort. Man har hittat en distributör av tillbehör till konsumentelektronik i Kungsbacka. Bolaget heter Tura Scandinavia AB och är familjeägt sedan 70-talet. Pandemin innebar en stor ökning av försäljningen för Tura eftersom många ville kunna arbeta hemifrån och därför behövde uppgradera sin utrustning.

Familjen kommer i fortsättningen att äga 87% av bolaget och SPACetts nuvarande aktieägare kommer att äga resten. Det finns en inlåsningsperiod för aktierna så att inte familjen ska börja sälja av direkt. De får 26 miljoner kronor i kontanter så de klarar sig nog ett tag utan att behöva sälja.

Årsstämman beslöt att förvärva Tura och att ändra delar av bolagsordningen samt emittera nya aktier till Turas nuvarande ägare. Styrelsen som valdes vid årsstämman klockan 11 avgick enligt plan fyra timmar senare, vid en extra bolagsstämma, för att lämna plats åt de nya ägarna. Således beslöts det att inget arvode skulle utgå till ledamöterna. Ytterligare en extra bolagsstämma kommer att hållas om ett par veckor för att ändra namnet till Tura och flytta styrelsens säte till Kungsbacka. Att detta inte kunde ske vid extrastämman den 30 juni beror på att det är olika kallelsetider för styrelseval och ändring av bolagsordningen.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen